top of page

Gezamenlijke strategie laadpalen

Een gezamenlijke visie 

Elektrische wagens zitten in de lift, de laadinfrastructuur moet ook volgen. Er is nog veel werk aan de winkel om tegemoet te komen aan de toekomstige noden op vlak van laadinfrastructuur én ondertussen verder in te zetten op de modal shift richting duurzame mobiliteit. Elektrische wagens dragen bij tot een duurzamere mobiliteit, maar zijn niet gelijk aan duurzame mobiliteit.


Lees meer over de gezamenlijke strategie op deze pagina: https://www.gewoongaan.be/nieuws/gezamenlijke-strategie-voor-laadpalen

Comments


bottom of page