top of page

ZORG OP MAAT

De stadsregio vergrijst en verzilvert.

 

De kans op chronische aandoeningen wordt groter. Het aantal mensen met dementie neemt sterk toe. 70% van hen woont gewoon nog thuis. 20% van de senioren leeft  in armoede en 20% geeft aan ernstig eenzaam te zijn.

 

De toekomstige zorg speelt zich af dicht bij de senior, in zijn buurt, in zijn wijk. De ouderenzorg staat dus voor grote uitdagingen. Enerzijds  neemt de vraag naar betaalbare,  langdurige zorg en ondersteuning  verder toe. Anderzijds neemt het  aantal potentiële hulpverleners zoals huisartsen, professionele thuiszorg, (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers verder af.

 

Efficiënte inzet van mensen en middelen dringt zich op.

 

Als stadsregio willen we een adequaat antwoord bieden op deze uitdagingen. Door onze krachten te bundelen ontwikkelen we samen een stadsregionale toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat.

Verdere vragen?

bottom of page