top of page
Regio In Transitie_minder schuin.png

Kasterlee en Lille kiezen met ‘Regio in Transitie’ voor sterk bestuur en innovatie 

Kasterlee en Lille zijn de nieuwe partners van de Stadsregio Turnhout, het samenwerkingsverband van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. De zes gemeenten gaan samen verder onder de tijdelijke werknaam RiT of Regio in Transitie. 

Kaart RiT - tekst website.png

Samenwerking geeft gedeelde expertise en innovatie

De regiovorming die actueel op de Vlaamse regeringsagenda staat, spoort gemeenten aan om intensief samen te werken met buurgemeenten. Ook Lille en Kasterlee staan hier al langer voor open. Voor politie en brandweer werken ze al jaren samen met de partners uit de stadsregio Turnhout. Ondertussen hebben ze ondervonden dat er wel meer thema’s zijn waar de gemeenten allemaal beter van worden door een hechte samenwerking. Denk maar aan mobiliteit en ruimtelijke ordening: de impact van beslissingen die op deze domeinen worden genomen, stoppen niet aan de gemeentegrenzen.

Naast mobiliteit en ruimtelijke ordening staan domeinen als wonen en energie, Huis van het Kind en opvoedingsondersteuning, en cultuur op de samenwerkingsagenda. Zonder dat ze daarbij uiteraard aan elkaars identiteit raken want de samenwerking garandeert het behoud van ieders autonomie.

Door samen te werken, delen de zes gemeenten elkaars kennis en beschikken ze over meer expertise en innovatiekracht. Een concreet voorbeeld is het project ‘Iedereen digitaal mee!’ dat de zes eind vorig jaar zijn gestart. Hierbij gaan ze de digitale kloof aanpakken. Ze gaan onderzoeken hoe de gemeenten digitaal toegankelijker kunnen worden. Door inwoners te bevragen en te betrekken bij hun onderzoek, schrijven ze een innovatief intergemeentelijk beleidsplan. Dit wordt dan later in de praktijk verder uitgewerkt op maat van elke gemeente.

Van vier naar zes is Regio in Transitie

Het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout bestaat al sinds 1999. De vier gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar startten destijds de samenwerking om gezamenlijk afspraken te maken over de ontwikkeling van het regionaal stedelijk gebied. Intussen loopt dit al meer dan 20 jaar en is de focus verruimd.

Dankzij de uitbreiding met Lille en Kasterlee ontstaat er een sterkere samenwerking die zorgt voor nog meer mogelijkheden. Samen vormen de zes gemeenten het hart van de Kempen en staan ze sterker om hun gezamenlijke belangen te verdedigen. Denk hierbij aan de vervoerregio. Ze gaan daar nu met zes gemeenten het belang opnemen zodat het voor alle inwoners van deze regio resultaten oplevert. De schaal van bijna 130.000 inwoners is daarvoor ideaal.

De zes lokale besturen hebben gekozen om tijdelijk onder de werknaam ‘RiT – Regio in Transitie’ samen te werken. In de loop van de komende twee jaar werken ze de samenwerking verder concreet uit. Tijdens de uitwerking gaan ze prioriteiten moeten aanduiden en keuzes moeten maken. Met het oog op de lange termijn gaan ze een gezamenlijk programma uitwerken dat ook goed afgestemd wordt op de meerjarenplannen die elke gemeente heeft. Daarvoor nemen ze nu twee jaar de tijd.

Tot slot werken de zes gemeenten aan een nieuwe samenwerkingsstructuur. In deze nieuwe structuur wordt gezocht naar de gemeenschappelijke identiteit waarin de troeven van stad en de landelijke gemeenten elkaar versterken. Een nieuwe naam voor de stadsregio zal dan ook staan voor deze nieuwe realiteit in het samenwerkingsverband. 

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd hoe je als inwoner mee zal kunnen genieten van de schaalvoordelen van RiT? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief onderaan deze webpagina.

Verdere vragen?

bottom of page