top of page

LEVENDIGE KERNEN, KRACHTIGE REGIO

Wonen in het stads- of dorpscentrum zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de auto. Door woningen en werkplaatsen te voorzien nabij knooppunten van openbaar vervoer, wordt dit een volwaardig alternatief voor de (bedrijfs)wagen. Door dichter bij elkaar te bouwen, gaat er minder energie verloren en worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie haalbaar en betaalbaar. Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt zo de basis voor een klimaatneutrale stadsregio.

 

De vier gemeenten van stadsregio Turnhout slaan daarom de handen in elkaar en hebben op diverse domeinen een langetermijnvisie uitgewerkt met bijhorende maatregelen, zowel stimulerend als sturend.

Verdere vragen?

bottom of page