top of page
shutterstock_1924549190.jpg

GeZINsKRACHT

Save the date GeZINsKRACHT.png

Het tekort aan kinderopvang in onze regio is problematisch. Jaarlijks blijven meer dan 500 kinderen in de kou staan. Dat zijn 500 gezinnen waarvan één van de ouders niet kan gaan werken, zijn/haar werk verliest, geen opleiding kan volgen,…. Nog belangrijker, het zijn 500 kinderen die broodnodige ontwikkelingskansen mislopen. Dit probleem situeert zich over heel Vlaanderen, maar onze 4 gemeenten bengelen mee onderaan de ladder. Vooral kwetsbare gezinnen vallen uit de boot.

Kinderopvang zorgt voor een maatschappelijke en economische hefboom. Door die hefboom is kinderopvang een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende actoren: de ouders zelf en hun netwerk, de verschillende overheden, de kinderopvangsector, de arbeidsmarkt en de opleidingssector.

Daarom werken we binnen het project GeZINsKRACHT samen met die belangrijke actoren en partners aan het verhogen van een kwalitatief aanbod aan kinderopvang in onze regio.

GeZINsKRACHT

De samenwerking binnen het project heeft het volgende doel:

Op korte termijn willen we voor 50% van de kinderen een plaats voorzien in een omgeving waar competente begeleiders instaan voor de zorg en begeleiding en waar ouders de nodige ondersteuning vinden om hun ouderrol maximaal in te vullen. Op lange termijn willen we dat er voor elk kind in onze regio een geschikte plaats is.

 

1. Samenwerking tussen bedrijven en kinderopvang

Het gebrek aan kinderopvang houdt heel wat mensen weg van de arbeidsmarkt en ook bedrijven zoeken naar manieren om medewerkers aan te trekken en bij zich te houden. Door middel van financiële ondersteuning te bieden aan startende kinderopvang, een pand ter beschikking te stellen aan startende kinderopvang of zelf kinderopvang te organiseren, kunnen bedrijven plaatsen in die kinderopvang reserveren voor medewerkers uit het bedrijf. Zo voeren ze een gezinsvriendelijk beleid voor eigen medewerkers en creëren ze extra plaatsen waardoor de druk op bestaande kinderopvangplaatsen afneemt. Binnen het project organiseren we samenwerking tussen bedrijven en de partners kinderopvang.

2. Toegankelijke en inclusieve kinderopvang in onze regio

Het belang van kwaliteit in de kinderopvang is voor iedereen duidelijk. Samen met de kinderopvangsector bekijken we wat nog meer nodig is om te professionaliseren en de kinderopvang hierin te ondersteunen.

 

We vinden het belangrijk dat alle ouders gelijke kansen hebben in het vinden van een kinderopvangplaats. Daarom gaan we samen met de kinderopvangsector acties ondernemen om drempels te verlagen opdat elke ouder met dezelfde kansen de zoektocht aan kinderopvang aanvangt.

3. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en kinderopvang

 

Ligo, CVO LBC en CVO Edukempen ervaren het tekort aan kinderopvang uit eerste hand. Heel wat cursisten kunnen niet starten met een opleiding of haken af doordat ze geen kinderopvang vinden of omdat de uren van de kinderopvang niet overeenstemmen met de lesuren. De drie opleidingsinstellingen willen graag samenwerken met een partner kinderopvang om extra kinderopvangplaatsen te creëren. Kinderen van cursisten kunnen hier dan terecht voor kinderopvang en cursisten vinden hier een kwalitatieve leerplek voor de opleiding kinderbegeleider.

 

4. We informeren ouders en toeleiders over het e-loket en kinderopvang

 

We ervaren via het e-loket kinderopvang dat de meeste mensen tijdig de weg naar het e-loket vinden, maar dat ze niet altijd even goed op de hoogte zijn van de werking van het e-loket en het aanbod aan kinderopvang in onze regio.

Daarom organiseren we regelmatig infosessies waarin we de werking van het e-loket en het aanbod in onze regio toelichten. We zetten in op duidelijke en inclusieve communicatie.

 

5. We zoeken naar panden waar kinderopvang kan plaats vinden

 

Heel wat startende kinderopvanginitiatieven vinden het moeilijk om een geschikt pand te vinden. We onderzoeken de mogelijkheden om als lokaal bestuur panden ter beschikking te stellen of hoe we starters kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar een pand. We maken een ruimtelijk kader om starters te stimuleren rekening te houden met de ligging bij de opstart van kinderopvang.

 

6. We maken een pakket met ondersteuningsmaatregelen voor startende kinderopvanginitiatieven

 

Lokale besturen bieden hulp aan startende kinderopvanginitiatieven door een aanspreekpunt te voorzien, duidelijke info op website, incentives te geven, ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar een pand enzovoort.

Wil jij hierover meer informatie? Kijk op deze pagina en contacteer ons voor al jouw vragen.

7. We werken aan de aantrekkelijkheid van het beroep kinderbegeleider

 

Op termijn willen we samen met de partners een campagne organiseren om het beroep van kinderbegeleider in de kijker te zetten en zo meer starters aan te trekken naar de sector. We organiseren infosessies voor kandidaat onthaalouders en gratis vormingen voor medewerkers kinderopvang.

8. De juiste profielen op de juiste plaats

Sinds de erkenning van de opleiding tot kinderbegeleider in september 2021, zien we een grote toestroom in de opleiding. Het is echter heel belangrijk dat de plaatsen in de opleiding worden ingevuld door de juiste mensen opdat de slaagkans en de succesvolle uitstroom zo hoog mogelijk is.

Daarom bekijken we samen met CVO LBC en VDAB op welke tools we extra kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat we de juiste mensen aantrekken. Zo zorgen we er voor dat cursisten als competente kinderbegeleiders afstuderen en het werkveld in kunnen gaan.

9. Screening, monitoring en analyse van de datagegevens

Op basis van datagegevens die we screenen, monitoren en analyseren kunnen we actiegericht de nodige maatregelen nemen. Op die manier ondersteunen we ouders, kinderopvanginitiatieven en toeleiders op maat.

speelbabbel_Vos klein beeld.jpg

Verdere vragen?

bottom of page