shutterstock_1924549190.jpg

GeZINsKRACHT

information-logotype-in-a-circle.png

 

 

Infoavond 'Ik word onthaalouder'

Op 13 juni organiseert GeZINsKRACHT in samenwerking met de partners een infosessie over 'Ik word onthaalouder'. Deze infosessie is gratis.

Praktisch:

- maandag 13 juni

- 19.00 tot 21.00 uur

- Villa Mescolanza

- Vooraf aanmelden via nathalie.raeymakers@stadsregioturnhout.be.

 

Het is duidelijk dat onze regio nood heeft aan meer plaatsen in kwalitatieve kinderopvang. Daarom werd er in 2021 het project GeZINsKRACHT uitgeschreven voor de subsidieoproep bij Agentschap Opgroeien. De middelen werden toegekend vooral dankzij het unieke partnerschap. Uniek omdat we in dit project de krachten bundelen over verschillende beleidsdomeinen heen: onderwijsinstellingen, private ondernemingen, hogere overheden, enzovoort.

GeZINsKRACHT - De 9 deelprojecten

Doel korte termijn: 50% van de kinderen tussen 0-3 jaar heeft plaats in een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang in de stadsregio

 

1. Minstens één bedrijf heeft een structurele samen- werking met een kinderopvang

We onderzoeken welke bedrijven we kunnen benaderen om mee te investeren in kinderopvang in onze regio dmv financiële ondersteuning te bieden aan startende kinderopvang een pand ter beschikking te stellen aan startende kinderopvang of zelf kinderopvang te organiseren.

 

2. Het aanbod aan kinderopvang in onze regio is meer toegankelijk en inclusief

We vinden het belangrijk dat alle ouders gelijke kansen hebben in het vinden van een

 

3. We onderzoeken de mogelijkheid om binnen een opleiding te starten met kinderopvang

 

Ligo, CVO Lbc en CVO Edukempen willen graag samenwerken met een partner kinderopvang om extra kinderopvangplaatsen te creëren waar kinderen van cursisten terecht kunnen voor kinderopvang, maar die tegelijkertijd ook een kwalitatieve leerplek kan zijn voor cursisten van de opleiding kinderbegeleider.

 

4. We ondernemen verschillende acties om kinderopvang beter bekend te maken bij het doelpubliek ouders

 

We vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd starten aan de zoektocht naar kinderopvang. Om hen goed te informeren willen we de info toegankelijk en laagdrempelig maken bijvoorbeeld door op onze website te werken met beeldmateriaal. Of lessen MO meer afstemmen met sector om correcte en begrijpbare informatiepakketten op te maken.

 

5. We zoeken actief naar panden waar kinderopvang kan plaats vinden

 

We onderzoeken de mogelijkheden om als lokaal bestuur panden ter beschikking te stellen of hoe we starters kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar een pand. We maken een ruimtelijk kader om starters te stimuleren rekening te houden met de ligging bij de opstart van kinderopvang.

 

6. We maken een pakket met ondersteunings- maatregelen voor startende kinderopvang- initiatieven

 

Lokale besturen bekijken welk pakket aan ondersteuningsmaatregelen geboden kan worden aan (startende) kinderopvang- initiatieven.

Lokale besturen bieden hulp aan startende kinderopvanginitiatieven door een aanspreek- punt te voorzien, duidelijke info op website, incentives te geven , ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar een pand.

 

7. We ondernemen gezamenlijk acties om het beroep van kinderbegeleider aantrekkelijk te maken

 

Op termijn willen we samen met de partners een inclusieve campagne organiseren om het beroep van kinderbegeleider in de kijker te zetten en zo meer starters aan te trekken naar de sector. We organiseren infosessies voor kandidaat onthaalouders. We bekijken of we gratis vormingen voor onthaalouders kunnen organiseren

 

 

8. CAW De Kempen, CKG Lentekind en Kind & Gezin delen hun expertise met en op het werkveld kinderopvang

Opvoedingsondersteuning laagdrempeliger maken door samen-werking met KO. Het werkveld kent de sector, kan ouders beter doorverwijzen  en  stemt  handelen  af  met professionals.

9. Screening en voortraject voor opleiding kinderbegeleider worden afgestemd met het werkveld

Screeningstool ontwikkelen. Voortrajecten op maat: bijvb taalbad in de kinderopvang, kennismakingsstages…

Verdere vragen?