shutterstock_1924549190.jpg

GeZINsKRACHT

shutterstock_1924549190.jpg

Dossier Kinderopvang 2021

Met 1021 plaatsen in de kinderopvang baby’s en peuters voor 2965 kinderen tussen nul en drie jaar, is het duidelijk dat onze regio nood heeft aan meer plaatsen in kwalitatieve kinderopvang. Daarom werd er in 2021 het project GeZINsKRACHT uitgeschreven voor de subsidieoproep bij Agentschap Opgroeien. De middelen werden toegekend vooral dankzij het unieke partnerschap. Uniek omdat we in dit project de krachten bundelen over verschillende beleidsdomeinen heen: onderwijsinstellingen, private ondernemingen, hogere overheden, enzovoort.

 

De samenwerking binnen het project heeft het volgende doel:

Op korte termijn willen we voor 50% van de kinderen een plaats voorzien in een omgeving waar competente begeleiders instaan voor de zorg en begeleiding en waar ouders de nodige ondersteuning vinden om hun ouderrol maximaal in te vullen. Op lange termijn willen we dat er voor elk kind in stadsregio Turnhout een geschikte plaats is.

 

​Om aan dit doel te werken, kozen we 9 deelprojecten waarbinnen we acties ondernemen:

 

1. Minstens één bedrijf heeft een structurele samen- werking met een kinderopvang

Het gebrek aan kinderopvang houdt heel wat mensen weg van de arbeidsmarkt en ook bedrijven zoeken naar manieren om medewerkers aan te trekken en bij zich te houden. Door middel van financiële ondersteuning te bieden aan startende kinderopvang, een pand ter beschikking te stellen aan startende kinderopvang of zelf kinderopvang te organiseren, kunnen bedrijven plaatsen in die kinderopvang reserveren voor medewerkers uit het bedrijf. Zo voeren ze een gezinsvriendelijk beleid voor eigen medewerkers en creëren ze extra plaatsen waardoor de druk op bestaande kinderopvangplaatsen afneemt. Binnen het project organiseren we samenwerking tussen bedrijven en de partners kinderopvang.

2. Het aanbod aan kinderopvang in onze regio is meer toegankelijk en inclusief

Het belang van kwaliteit in de kinderopvang is voor iedereen duidelijk. Samen met de kinderopvangsector bekijken we wat nog meer nodig is om te professionaliseren en de kinderopvang hierin te ondersteunen.

 

We vinden het belangrijk dat alle ouders gelijke kansen hebben in het vinden van een kinderopvangplaats. Daarom gaan we samen met de kinderopvangsector acties ondernemen om drempels te verlagen opdat elke ouder met dezelfde kansen de zoektocht aan kinderopvang aanvangt.

3. We onderzoeken de mogelijkheid om binnen een opleiding te starten met kinderopvang

 

Ligo, CVO LBC en CVO Edukempen ervaren het tekort aan kinderopvang uit eerste hand. Heel wat cursisten kunnen niet starten met een opleiding of haken af doordat ze geen kinderopvang vinden of omdat de uren van de kinderopvang niet overeenstemmen met de lesuren. De 3 opleidingsinstellingen willen graag samenwerken met een partner kinderopvang om extra kinderopvangplaatsen te creëren waar kinderen van cursisten terecht kunnen voor kinderopvang en die tegelijkertijd ook een kwalitatieve leerplek kan zijn voor cursisten van de opleiding kinderbegeleider.

 

4. We ondernemen verschillende acties om kinderopvang beter bekend te maken bij het doelpubliek ouders

 

We ervaren via het e-loket kinderopvang dat de meeste mensen tijdig de weg naar het e-loket vinden, maar dat ze niet altijd even goed op de hoogte zijn van de werking van het e-loket en het aanbod aan kinderopvang in onze regio.

Daarom organiseren we regelmatig infosessies waarin we de werking van het e-loket en het aanbod in onze regio toelichten. We gaan nog meer inzetten op outreaching door inschrijvingsmomenten te organiseren op locatie (bvb peuterspeelpunten, Ligo, …) en het blijven organiseren van infosessies.

We gaan ook nog meer inzetten op duidelijke communicatie: vertalingen op het e-loket, automatisch mailingsysteem verbeteren... Ook het aanbieden van beeldmateriaal van de kinderopvanginitiatieven op de website kan een actie worden.

 

5. We zoeken actief naar panden waar kinderopvang kan plaats vinden

 

Heel wat startende kinderopvanginitiatieven vinden het moeilijk om een geschikt pand te vinden. We onderzoeken de mogelijkheden om als lokaal bestuur panden ter beschikking te stellen of hoe we starters kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar een pand. We maken een ruimtelijk kader om starters te stimuleren rekening te houden met de ligging bij de opstart van kinderopvang.

 

6. We maken een pakket met ondersteunings- maatregelen voor startende kinderopvang- initiatieven

 

Lokale besturen bieden hulp aan startende kinderopvanginitiatieven door een aanspreek- punt te voorzien, duidelijke info op website, incentives te geven , ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar een pand…

7. We ondernemen gezamenlijk acties om het beroep van kinderbegeleider aantrekkelijk te maken

 

Op termijn willen we samen met de partners een inclusieve campagne organiseren om het beroep van kinderbegeleider in de kijker te zetten en zo meer starters aan te trekken naar de sector. We organiseren infosessies voor kandidaat onthaalouders en gratis vormingen voor medewerkers kinderopvang.

 

8. CAW De Kempen, CKG Lentekind en Kind & Gezin delen hun expertise met en op het werkveld kinderopvang

We maken opvoedingsondersteuning laagdrempeliger voor ouders door samenwerking te organiseren met de kinderopvang. Zo leer het werkveld de sector kennen en kunnen kinderbegeleiders ouders beter doorverwijzen naar de juiste organisatie, maar kan ook het eigen handelen afgestemd worden met professionals.

9. Screening en voortraject voor opleiding kinderbegeleider worden afgestemd met het werkveld

Sinds de erkenning van de opleiding tot kinderbegeleider in september 2021, zien we een grote toestroom in de opleiding. Het is echter heel belangrijk dat de plaatsen in de opleiding worden ingevuld door de juiste mensen opdat de slaagkans en de succelsvolle uitstroom zo hoog mogelijk is.

Daarom zullen we samen met de opleiding (CVO LBC) en VDAB bekijken op welke tools we extra kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat we de juiste mensen aantrekken opdat deze ook het meeste kans hebben om als competente kinderbegeleiders af te studeren en het werkveld in te gaan.

Verdere vragen?