top of page

RUIMTE & MOBILITEIT

In het regionaalstedelijk gebied Turnhout zetten de vier gemeenten cruciale stappen om samen beleid te maken op vlak van mobiliteit en ruimte.

In het mobiliteitsplan maken we een sterke verbinding tussen beide beleidsdomeinen. Als we de mobiliteitsdoelstellingen willen behalen, dan is het nodig om de ruimtelijke ordening hierop af te stemmen. Het woord ‘locatiebeleid’ valt dan natuurlijk snel als het gaat over het koppelen van ruimtelijke- en mobiliteitsprogramma’s. Welke programma’s willen we waar realiseren om meer ruimtelijke samenhang te krijgen? Hoe doe je dat in de context van een centrumstad en haar omliggende gemeenten die samen het regionaalstedelijk gebied vormen?

 

Om hier een antwoord op te geven, vernieuwen de vier gemeenten samen het mobiliteitsplan. Hieraan gekoppeld, zijn we geselecteerd als pilootproject om de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de praktijk uit te werken.

Verdere vragen?

bottom of page