RUIMTE & MOBILITEIT

In de stadsregio gaan de vier gemeenten samen gelijktijdig aan de slag met recente Vlaamse beleidsinitiatieven basisbereikbaarheid (mobiliteitsbeleid) en geïntegreerde gebiedsontwikkeling (ruimtelijk beleid).

Het woord locatiebeleid valt natuurlijk snel als het gaat om ruimtelijke en mobiliteitsprogramma’s te koppelen. Welke programma’s willen we waar realiseren om meer ruimtelijke samenhang te krijgen? De instrumentele bestendiging is nog een ander paar mouwen. Hoe organiseren we de mobiliteit en de ruimtelijke ordening in de regio?

De vier gemeenten werken aan een verbreed en verdiept stadsregionaal mobiliteitsplan en een pilootproject in het kader van de uitwerking van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

In het voorjaar van 2019 was Stadsregio Turnhout gastregio voor de PlanDag voor ruimtelijk planners uit Vlaanderen en Nederland. De avond voorafgaand aan de PlanDag vond een pré-event plaats. Een groep experten op vlak van ruimtelijke planning van Nederland en Vlaanderen boog zich samen met een delegatie vanuit de stadsregio over uitdagingen waarvoor we staan. Het verslag vind je hier.

Verdere vragen?

Logo Stadsregio Turnhout_edited.png

SAMEN MAKEN WE DE STADSREGIO

CAMPUS BLAIRON 720
B-2300 TURNHOUT

CONTACTEER ONS NU

INFO@STADSREGIOTURNHOUT.BE

PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID
 

  • LinkedIn Social Icon