ENERGIELENING

energiehuis.jpg
Logo Wonen Stadsregio Turnhout_def.png

De Vlaamse energielening is een renteloze lening (0%) van maximum 15.000 euro die je kunt aangaan voor werken die je woning energiezuiniger maken.

Voor wie is de 0%-lening?

 • huishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 32.980 verhoogd met € 1.720 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug). Indien uw inkomen van 3 jaar geleden te hoog was, maar 2 jaar geleden lager of gelijk is aan € 20.764 verhoogd met € 3.844 per persoon ten laste, dan is een lening alsnog mogelijk.

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);

 • personen die genieten van het sociale tarief voor elektriciteit;

 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

 • personen in begeleiding bij het OCMW omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

 • eindafnemers met een uitsluitend nachttarief.

 

Eigenaars die verhuren aan Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen komen niet meer in aanmerking (tenzij ze zelf aan de bovenstaande criteria van de 0%-lening beantwoorden).

Lening 0% voor niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen tot € 15.000 lenen aan een rentevoet die 0% bedraagt op maximaal tien jaar. Bij deze lening hoeft het niet over woningen of woongebouwen te gaan.

Voor welke werken kan je lenen?

 • dak- of zoldervloerisolatie;

 • hoogrendementsbeglazing (volledige ramen, maar ook buitendeuren en garagepoorten);

 • muurisolatie;

 • vloerisolatie;

 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);

 • energiezuinig ventilatiesysteem;

 • zuinige verwarmingsinstallatie;

 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is;

 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;

 • relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw);

 • energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);

 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond);

 • energieopslagtechnieken en beheerssystemen.

 

Algemene voorwaarden

 • de woning is gelegen in Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar of Beerse;

 • de werken uitgevoerd door een aannemer;

 • dak- en zoldervloerisolatie kunnen wel uitgevoerd worden door een doe-het-zelver;

 • de werken dienen te voldoen aan de opgelegde technische voorwaarden – deze komen in het algemeen overeen met de voorwaarden om van de energiepremies te genieten - meer info hierover kan je terugvinden in het reglement;

 • de woning dient als hoofdverblijfplaats;

 • je bent eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder-bewoner;

 • zowel een bestaande als een nieuwbouwwoning komen in aanmerking:

  • bestaande woning - woning die minimaal 5 jaar in gebruik is na de start van de werken;

  • een nieuwbouwwoning met een E-peil lager dan of gelijk aan E30 en waarvoor de EPB-aangifte nog niet definitief is ingediend tot maximum 6 maanden na ingebruikname.

 • de terugbetaling gebeurt via domiciliëring;

 • er wordt een gratis maar verplichte energiescan uitgevoerd in jouw woning. Het rapport van deze energiescan zal deel uit maken van het kredietdossier;

 • je gaat akkoord dat Stadsregio Turnhout het dossier met alle noodzakelijke bijlagen doorgeeft aan het OCMW van jouw gemeente om advies in te winnen.

Extra hulp nodig?

Indien je zelf niet goed weet hoe te beginnen, kunnen we jou extra ondersteuning bieden om:

 • te bepalen welke werken (best eerst) worden uitgevoerd;

 • prijsoffertes aan te vragen;

 • een aannemer te kiezen;

 • de werken op te volgen;

 • premies en subsidies aan te vragen.

Indien je hier gebruik van wenst te maken, kan je dit ook aanduiden op het aanvraagformulier.

 

Procedure

Je vraagt de energielening aan vóór de uitvoering van de werken met het aanvraagformulier.

Jouw dossier wordt gecontroleerd op volledigheid. Dan wordt bekeken of de werken in aanmerking komen voor de lening en of de aanvrager kredietwaardig is. We proberen de doorlooptijd van een aanvraag zo kort mogelijk te houden: 90% behandelen we binnen de 45 dagen, maar de uiterste behandelingstermijn is 90 werkdagen.

Dat betekent dat je minimaal rekening houdt met 6 weken tot het contract van de lening getekend is en dus het geld beschikbaar is om de aannemer te betalen.


Meebrengen

Wat hebben we nodig?

 • identiteitskaart(en) van de aanvrager(s);

 • kopie van de prijsofferte waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is of ondertekende offerte ter bevestiging van de bestelling;

 • bewijs van inkomen van de aanvrager(s) van de laatste 3 maanden (6 maanden bij interim contract) vb. loonfiches, rekeninguittreksel bank ...;

 • aanslagbiljet personenbelasting van de aanvrager(s): inkomen 3 jaar voor de  aanvraag vb. aanvraag energielening 2022 - aanslagbiljet personenbelasting inkomen 2020, aanslagjaar 2019;

 • recente eindafrekening elektriciteit (met bijlagen omtrent het verbruik).

 • Verwarming:

  • recente eindafrekening aardgas;

  • laatste facturen (periode 12 maanden) voor stookolie, hout, propaan ... .

 • Bijlagen voor verhuurders en huurders:

  • huurovereenkomst;

  • onderhandse overeenkomst tussen verhuurder en Stadsregio Turnhout;

  • toestemming huurder/verhuurder om werken uit te voeren.

 • Bijlage voor nieuwbouw - woning minder dan 5 jaar in gebruik bij de start van de werken:

  • kopie startverklaring EPB met vermelding van het E-peil.

 • Niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen:

  • zie aanvraagformulier energielening rechtspersoon.

Bedrag

 • minimum leenbedrag € 1.250 (uitgezonderd bij huishoudtoestellen, dan mag het bedrag lager zijn);

 • maximum leenbedrag € 15.000, terug te betalen op maximum 10 jaar.

Regelgeving

Meer info over de energielening vind je terug in het reglement maar je kan natuurlijk ook langskomen aan het loket van de dienst Wonen.

Verdere vragen?

 • e-mail: wonen@stadsregioturnhout.be

 • Tel: +32 14 44 33 95 (maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u)