top of page

Vier gemeenten stap dichter bij gezamenlijk mobiliteitsplan

De gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar hebben samen een volgende en belangrijke stap gezet om de gemeenten verkeersveiliger en gezonder te maken. De vier gemeenteraden keurden met grote meerderheid een nota goed, die de basis legt voor een actieplan. Dat plan moet ervoor zorgen dat we het aantal verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer verdubbelen. Hierdoor moet het autogebruik met 25% verminderen.


“We maken dit plan niet alleen” zegt Gilles Bultinck, voorzitter van de stadsregionale beleidsgroep die het plan opmaakt. “Tijdens verschillende workshops dachten meer dan tweehonderd leden van adviesraden, organisaties, gemeenteraadsleden en collega’s uit buurgemeenten, bovenlokale partners en politiediensten mee na over hoe we dit kunnen gaan realiseren.”


Te voet, met de fiets en met openbaar vervoer

We willen onze doelstellingen realiseren door in te zetten op zes bouwstenen” verduidelijkt Marc Boogers, mobiliteits-schepen van stad Turnhout. “Elke bouwsteen is belangrijk. We hebben als lokaal bestuur meer invloed op de ene bouwsteen dan op de andere. Zo willen we volop inzetten op het fietsnetwerk om alle inwoners de kans te geven om comfortabel en veilig te fietsen.” Rommy Swinnen vult aan: “Maar ook op het openbaar vervoer willen we inzetten. We weten bijvoorbeeld dat de snelle busverbinding van Turnhout naar Antwerpen één van de sterkste buslijnen van de Kempen is. De sterke buslijnen op de N12 en N18 willen we ook maximaal inzetten voor verplaatsingen vanuit Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout naar het centrum van Turnhout. We willen dan ook volop gaan voor voldoende, betrouwbare bussen die kunnen concurreren met de auto. Daarvoor is het onder meer nodig dat de bussen niet samen met de auto’s in de file staan, maar een vrije busbaan krijgen. Daarnaast zetten we ook in op hoppinpunten. Dat zijn plaatsen waar je van de bus op een ander vervoersmiddel, zoals bus of (deel)fiets, vlot kan overstappen.”


Anders omgaan met de ruimte in onze woongebieden en kernen

Naast het uitbouwen van het fietsnetwerk en het openbaar vervoernetwerk, werken de vier gemeenten ook samen aan ruimtelijke vraagstukken. Ruben Segers, kersvers schepen van mobiliteit in Oud-Turnhout, legt uit: “Om onze inwoners te verleiden om meer te voet, met de fiets en met openbaar vervoer te gaan, is het ook nodig om onze publieke ruimte te herdenken. We willen meer ruimte voor kinderen om te spelen, voor inwoners om elkaar te ontmoeten, voor kernen om te bruisen, maar ook voor het zwaar verkeer moet op de juiste plaats ruimte voorzien worden. Kortom we willen onze ruimte inzetten in functie van een duurzamere mobiliteit en omgekeerd. Gewoon gaan, samen op weg naar een veilige en gezonde omgeving!”


Volgende stappen

Onder begeleiding van studiebureau BUUR, wordt nu de laatste stap gezet om te komen tot het mobiliteitsplan. Dit plan met concrete acties, moet eind dit jaar klaar zijn.


 

Meer info

Bevoegde schepenen (zie foto: vlnr Ruben Segers, Gilles Bultinck, Rommy Swinnen, Marc Boogers)

Gilles Bultinck – Schepen Vosselaar, voorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit

Marc Boogers – Schepen Turnhout, ondervoorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit

Ruben Segers – Schepen Oud-Turnhout

Rommy Swinnen – Schepen Beerse


Contactpersoon: Magali Decloedt – magali.decloedt@stadsregioturnhout.be – 0495650991


Of surf naar:


Comments


bottom of page