top of page
Sofie Degroote 22.jpg

MOBILITEITSPLAN

Gewoon gaan! Samen onderweg naar een veilige en gezonde omgeving.

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben één gezamenlijk mobiliteitsplan. Het gloednieuwe plan vind je hier:

 

 

Het streefdoel is al duidelijk: we willen dat inwoners en bezoekers zich zorgeloos kunnen verplaatsen in het regionaalstedelijk gebied Turnhout. De auto behoudt een belangrijke plaats in onze straten, maar we willen écht dat inwoners en bezoekers zich veel meer te voet, met de fiets, trein of met de bus gaan verplaatsen.  

Door meer  in te zetten op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, willen we deze vier belangrijke doelstellingen bereiken:

  1. de leefkwaliteit in buurten en centra verhogen;

  2. bereikbaar zijn en blijven met de fiets en met comfortabel openbaar vervoer;

  3. de gezondheid van onze inwoners verbeteren;

  4. antwoorden geven op de uitdagingen op vlak van klimaat.

Hoe we tot deze doelstellingen komen, lees je in de verkenningsnota.

We hebben onderzocht hoe we onze ambitie kunnen waar maken. We organiseerden workshops voor gemeenteraadsleden, voor inwoners actief in adviesraden, voor lokale en regionale organisaties, voor de omliggende gemeenten en de bovenlokale overheidspartners. Tijdens deze workshops was er veel enthousiasme bij de meer dan 200 deelnemers die mee hebben nagedacht over hoe we onze streefdoelen nu kunnen gaan realiseren. We kregen zeer waardevolle input vanuit uiteenlopende perspectieven. Het onderzoek resulteerde in zes bouwstenen:

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de uitwerkingsnota.

De keuzes die hieruit voortvloeien, werden opgenomen in het mobiliteitsplan. Het beleidsplan met concrete acties is goedgekeurd op de gemeenteraden van april-mei 2022.

 

En nu begint het échte werk pas. De vier lokale besturen kunnen ingrepen doen in de omgeving en campagnes opzetten om meer te voet te gaan of de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Maar finaal gaat het over keuzes die de inwoners en de bezoekers zelf maken.

We moeten dus echt sámen onderweg naar een veilige en gezonde omgeving.

Samen, gewoon gaan!

beeld  Zes bouwstenen mobiliteitsplan.jp
Modal_shift.png

Verdere vragen?

bottom of page