top of page

Pilootproject BRV goedgekeurd


Stadsregio Turnhout ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid voor het project 'Gedeelde ruimte, gedeelde aanpak'. Het project wil een gemeenschappelijk kader uitwerken voor kernversterking en inbreiding, met een gepast locatiebeleid bij collectieve vervoersknopen en voorzieningen. Met dit kader willen de gemeenten ongewenste ontwikkelingen op andere, slecht gelegen gebieden tegengaan.


Het project wil de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten zoals vooropgesteld in het witboek BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) structureel integreren als toetssteen voor elke ruimtelijke (woon)ontwikkeling. Het project van Stadsregio Turnhout is één van de 18 goedgekeurde projecten in Vlaanderen. Meer info over over de strategische pilootprojecten in het kader van het BRV.

Comments


bottom of page