top of page

Extra premies voor gezinnen met een exclusieve nachtmeter


In Stadsregio Turnhout verwarmen nog meer dan 1000 gezinnen hun woning en/of hun sanitair warm water met elektriciteit via het uitsluitend nachttarief. Deze gezinnen kunnen naast verhoogde energiepremies voortaan ook tot 15.000 euro renteloos lenen via de dienst Wonen Stadsregio Turnhout (het Energiehuis) om de woning energiezuiniger te maken. Hiermee wil de Vlaamse overheid de verhoogde kosten voor gezinnen helpen verzachten die zullen ontstaan door de gefaseerde uitdoving van dit nachttarief.


Het uitsluitend nachttarief werd 40 jaar geleden ingevoerd om gezinnen aan te zetten om het nachtelijke productieoverschot van de kerncentrales weg te werken door hun accumulatieverwarming en boiler ‘s nachts op te warmen via een aparte meter. Tot eind vorig jaar kregen deze gezinnen hiervoor een aanzienlijke korting op hun distributienettarief. Dat voordeel wordt tegen 2028 geleidelijk afgebouwd.


Als tegemoetkoming voerde de Vlaamse overheid begin dit jaar al verhoogde energiepremies in voor wie zo’n exclusief nachtmeter heeft. Concreet kunnen deze gezinnen beroep doen op verhoogde energiepremies voor de isolatie van daken, vloeren en muren, net als voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp of een warmtepompboiler. Door de isolatieschil van de woning te verbeteren en waar mogelijk te kiezen voor een alternatieve warmtebron, kunnen zij immers aanzienlijk besparen op hun energiekosten.

Als extra stimulans kunnen gezinnen met uitsluitend nachttarief voortaan ook tot 15.000 euro renteloos lenen via de dienst Wonen Stadsregio Turnhout om hun woning energiezuiniger te maken. De dienst Wonen staat hen ook graag bij met allerhande energieadvies en ondersteuning bij de aanvraag van de energiepremies.


Contact:

Neem contact op met de dienst Wonen: wonen@stadsregioturnhout.be of 014 44 33 95.


Meer informatie:

Meer informatie over de steunmaatregelen voor personen en gezinnen met uitsluitend nachttarief vindt u op www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitsluitend-nachttarief.


Fluvius kadert in een blog de meest gestelde vragen rond het verdwijnen van het uitsluitend nachttarief. U kan de blog raadplegen op www.fluvius.be/nl/blog/meters-en-meterstanden/exclusief-nachttarief. Het uitsluitend nachttarief is niet hetzelfde als het ‘tweevoudig uurtarief’ – ook wel dag/nachttarief genoemd. Het tweevoudig uurtarief wordt tevens afgeschaft op 1 juli 2022.

Comentários


bottom of page