top of page

Ken jij wijkwerken al?

Wijkwerken is er voor mensen die moeilijk werk vinden op de gewone arbeidsmarkt. Door het traject Wijkwerken kunnen zij werkervaring opdoen. Vervolgens kunnen ze doorstromen naar de arbeidsmarkt. Wijkwerken wordt in stadsregio Turnhout georganiseerd door de vier gemeenten in samenwerking met VDAB. In deze reportage lees je meer over wie de gemachtigd opzichters zijn en de rol die zijn opnemen in de verkeersveiligheid van de gemeenten.Na de verlengde weekends in mei, gaan de scholen nu doorwerken naar het einde van het schooljaar. Ook voor enkele wijkwerkers betekent dit tot 30 juni aan de slag gaan om alle kinderen veilig te laten oversteken. Birthe stond vandaag dus vroeg op, om als gemachtigd opzichter de kinderen in Beerse veilig te voet en met de fiets op school te laten aankomen.


“Ik zorg er voor dat de kinderen in Beerse veilig de straat kunnen oversteken, al dan niet begeleid door hun ouders of grootouders. In de ochtend doe ik dit op het kruispunt van de Leemstraat en de Steenovenstraat. Wanneer de kinderen in de namiddag vertrekken van school sta ik aan de achteruitgang van de kleuterschool in de Stijn Streuvelsstraat.”


Rommy, schepen bevoegd voor mobiliteit in de gemeente Beerse, benadrukt de rol van de gemachtigd opzichters. “Verkeersveiligheid is een belangrijke doelstelling van het mobiliteitsplan dat Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar nu samen opmaken. Wanneer de weg naar school veiliger is, gaan meer ouders hun kind ook naar school laten fietsen. Zo draagt dit ook bij tot de doelstelling om het aantal verplaatsingen met de fiets te verdubbelen. De gemachtigd opzichters zoals Birthe spelen dus een belangrijke rol.”


In weer en wind staat Birthe klaar om de kinderen en hun (groot)ouders te ondersteunen. Hiervoor moet je wel gemotiveerd zijn om dit elke dag te doen.

“Ik haal veel voldoening uit deze job. De vriendelijkheid van de kinderen en de dankbaarheid van de (groot)ouders doen veel deugd.”


Birthe werkt via Wijkwerken. Ze kan op dit moment niet op de gewone arbeidsmarkt aan de slag en wordt nu via Wijkwerken begeleid om werkervaring te kunnen opdoen.

“Het is voor mij niet mogelijk om mee te draaien in het gewone arbeidscircuit. De job via Wijkwerken zorgt er voor dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de maatschappij. Ik ontvang een financiële vergoeding en ik onderhoud hierdoor ook mijn sociale contacten. Verder ben ik elke dag buiten wat goed is voor mijn gezondheid. En daar bovenop de waardering van de mensen voor de zorg van verkeersveiligheid… Meer moet dat voor mij niet zijn!’.


Ook Ingrid, de schepen van sociale economie in Beerse vindt dat Wijkwerken een belangrijke stap is naar werk. “Wijkwerkers worden begeleid in het zelfstandig opnemen van activiteiten, waardoor hun competenties groeien. Een traject Wijkwerken vergroot dus de kans om nadien werk te vinden. Wijkwerkers zijn ook niet weg te denken bij de gemeente Beerse. Ze zijn een waardevolle ondersteuning op meerdere diensten van onze gemeente.”Wist je dat…

Naast lokale besturen, ook privépersonen, vzw’s, land- en tuinbouwbedrijven en onderwijsinstellingen gebruik kunnen maken van Wijkwerken?

Je kan wijkwerken inzetten voor diverse opdrachten tegen een betaalbare prijs.


Comments


bottom of page