top of page

Huis van het Kind geeft extra steun aan kinderen

Sinds het begin van de coronacrisis hebben veel kinderen, ook in onze regio, minder kansen gekregen om met behulp van sport en spel op creatieve ontdekkingstocht te gaan. Vooral voor kinderen die opgroeien in kwetsbare situaties is het aanbod beperkt. De Vlaamse overheid heeft aan alle Huizen van het Kind een subsidie toegekend voor de aankoop van vrijetijdsmaterialen. Huis van het Kind Stadsregio Turnhout schenkt met deze middelen Doedozen en spel- en circuskoffers aan de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven.

Samen met de lokale besturen van de vier gemeenten heeft Huis van het Kind stadsregio Turnhout beslist om vrijetijdsmaterialen aan te kopen voor de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven. Op dit moment is er een tekort aan spelmaterialen bij de buitenschoolse kinderopvang. Dit komt omdat hun werking in de gekende bubbels georganiseerd moet worden. Elke bubbel heeft zijn eigen spelmateriaal nodig. En daar is duidelijk een aanbodtekort. De buitenschoolse kinderopvang is ook een organisatie die een groot bereik heeft naar diverse doelgroepen. Zo bereiken we veel kinderen met een diversiteit van achtergronden.

Huis van het Kind Stadsregio Turnhout werkt voor de aankoop en levering van de spelmaterialen samen met lokale partners. Voor het stimuleren van beweging bij kinderen, worden circus- en spelkoffers aangekocht bij een lokale verdeler. Daarnaast heeft het Huis van het Kind ‘Doedozen’ aangekocht bij Blenders. Zo wordt ook de creatieve ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.

Vanaf 1 oktober zijn de materialen beschikbaar en kunnen de naschoolse kinderopvanginitiatieven van de vier gemeenten gebruik maken van deze spelmaterialen.Comments


bottom of page