top of page

Unieke "wall of stars" voor alle kinderbegeleiders

Ruim 100 kinderbegeleiders en onthaalouders uit Beerse, Oud-Turnout, Turnhout en Vosselaar werden woensdag gehuldigd voor hun tomeloze inzet. “Zeker in deze ‘week van de kinderopvang’ willen de vier lokale besturen het super belangrijke werk van de kinderopvang extra beklemtonen”, zeggen Liesbet Dierckx en Jan Van Otten, co-voorzitters van het Huis van het Kind stadsregio Turnhout.


Kwaliteitsvolle kinderopvang is van onmisbaar belang in onze samenleving. De sector heeft steeds meer het gevoel in de steek gelaten te worden. Hoewel onthaalouders en kinderbegeleiders hun werk met hart en ziel doen, worden ze te weinig gewaardeerd. De werkomstandigheden, de kindratio van 1 begeleider voor 8 of 9 kinderen en de vergoeding die daar tegenover staat, zijn niet in verhouding.


Mensen vallen uit door de werkomstandigheden, gebrek aan waardering en tijdsdruk

De werkdruk bij de kinderbegeleiders en onthaalouders ligt zo hoog, dat er amper tijd is voor de basiszorg en voor het uitvoeren van de belangrijke pedagogisch taken. De kwaliteit van de kinderopvang staat hierdoor onder druk. De werkomstandigheden, het gebrek aan waardering en de tijdsdruk zorgen voor steeds meer mensen die uitvallen of die de sector helaas opgeven. Het gevolg is dat plaatsen in de opvang worden teruggeschroefd of dat locaties zelfs definitief sluiten. Dit jaar alleen al in onze regio 3 kinderopvanginitiatieven en 8 onthaalouders . Bovendien zijn wachtlijsten al lang geen uitzondering meer, heel wat ouders krijgen te horen dat hun kind geen plaats heeft.


Een hart onder de riem

De vier lokale besturen waarderen het werk van kinderbegeleiders enorm. In de stadsregio doen er dagelijks meer dan 1.000 ouders beroep op kinderopvang bij 61 onthaalouders en 20 locaties voor groepsopvang. Zij zijn een onmisbare schakel in onze samenleving en verdienen een grote appreciatie en dankbaarheid.


Dit jaar willen we, meer dan ooit, iedereen in de schijnwerper zetten die bijdraagt aan de opvang van baby’s en peuters. Zo’n 100 medewerkers kinderopvang kwamen op uitnodiging van stadsregio Turnhout samen op de ‘dag van de kinderbegeleider’. Ze genoten van een aangenaam programma en ontvingen een persoonlijk cadeautje.Regio in Transitie

Dit initiatief wordt genomen door de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Sinds kort sloten ook Kasterlee en Lille aan bij de samenwerking van de stadsregio onder de naam ‘Regio In Transitie’. Samen kunnen we nog meer realiseren. We bekijken de komende jaren waar we elkaar kunnen versterken, ook voor Huis van het Kind.


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Meer info?

Nathalie Raeymaekers [projectcoach GeZINsKRACHT] nathalie.raeymaekers@stadsregioturnhout.be +32 491 15 39 78

コメント


bottom of page