top of page

De 4 lokale besturen zetten in op circulaire economie


De vier lokale besturen van stadsregio Turnhout werken mee aan de Sociaal-Circulaire Hub Kempen+. Dat is een netwerk van ondernemingen, lokale overheden en experten met als doel om kansen en noden te detecteren voor een circulaire economie. Hierbij spenderen we extra aandacht aan de meerwaarde die de sociale economie in een circulaire keten kan verwezenlijken. De Hub vertaalt de noden en kansen ook effectief in concrete cases: nieuwe, duurzame businessopportuniteiten die een boost geven aan de tewerkstelling in onze regio. 7 organisaties bundelen de krachten om de Hub op de kaart te zetten en reeds meer dan 50 stakeholders zijn nu al actief betrokken om werk te maken van nieuwe sociaal-circulaire ketens!


Rol van de vier lokale besturen

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar werken samen in het samenwerkingsverband stadsregio Turnhout. De stadsregio zal via haar regierol voor de Sociale Economie een belangrijk fundament van de Hub vertegenwoordigen. Binnen het werkingsgebied van de Hub zal ze de overige regisseurs Sociale Economie in de verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden verbinden. Alsook de noden en wensen capteren vanuit de lokale overheden. Door de deelname van vier lokale besturen als partner wordt een actieve wisselwerking in stand gebracht tussen de stuurgroep van de Hub enerzijds en de overige regisseurs Sociale Economie, de gemeentebesturen én Sociale-Economie-initiatieven in de regio anderzijds. In hun functie bevorderen ze eveneens netwerken tussen RE en SE.


Stadsregio Turnhout erkent uit haar peilingen bij deze achterban de wil om meer te willen inzetten op circulaire economie. Wegens het potentieel voor de verdere positieve ontwikkeling voor sociale economie en de daarmee gepaarde bron voor het scheppen van extra lokale werkgelegenheid. De stadsregio voorziet de Hub van kennis over en ervaringen met de lokale SE-ondernemingen en eveneens van inzicht in lokale opportuniteiten.
Comentários


bottom of page