WOONLABO

Naar een nieuwe manier van wonen en leven

Draagvlak creëren voor de maatschappelijke, ecologische en ruimtelijke uitdagingen is van cruciaal belang om onze woon- en leefcultuur toekomstbestendig te maken. Dit vraagt een integrale aanpak over alle beleidsdomeinen en gemeentegrenzen heen. Daarom pakken we dit  gebiedsgericht aan.

 

Om iedereen mee te krijgen is co-creatie een sleutelbegrip.  Hiervoor werkt WoonLabo samen met inwoners, professionals, ambtenaren en beleidsmakers zodat kennis en draagvlak gedeeld  worden.

1/2

Verdere vragen?