Stadsregionale woondienst

29
juni
2017

Het Wooninfopunt en loket huisvesting worden één woondienst. Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle inwoners van stadsregio Turnhout terecht op de stadsregionale woondienst voor al hun woonvragen.

Sinds 2012 werken het loket huisvesting van Turnhout en het Wooninfopunt van Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar samen in het project 'wonen in de stadsregio'. Hierbij was als doelstelling opgenomen om de werking van het loket huisvesting en het Wooninfopunt nog beter op de gemeentelijke dienstverlening af te stemmen. Deze synergie-oefening heeft geresulteerd in een voorstel waarover de commissie Grondgebonden Zaken zich heeft beraad op de eerste stadsregiowoensdag van 26 april 2017. Dit voorstel is verder verwerkt naar een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen stad Turnhout en de projectvereniging Stadsregio Turnhout. 

De RegioRaad ziet kansen om te starten met een stadsregionale woondienst. De RegioRaad heeft bijgevolg op 28 juni 2017 positief advies uitgebracht over de samenwerkingsovereenkomst. Dit advies moet nog bekrachtigd worden aan de hand van een goedkeuring door de Raad van Bestuur van de Stadsregio en door de gemeenteraad van Turnhout. We verwachten te kunnen starten met onze stadsregionale woondienst op 1 januari 2018.