Regionaalstedelijk gebied Turnhout als stedelijk centrum van de Kempen

In 2004 werd het regionaalstedelijk gebied van Turnhout afgebakend door Vlaanderen.  Het is een regionaalstedelijk gebied omdat het gedeelten beslaat van het grondgebied van Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Het gevolg is dat er binnen dit afgebakend gebied stedelijke functies moeten worden opgenomen ten behoeve van de ruimere regio. Zowel op sociaal, cultureel als commercieel vlak, maar ook op vlak van gemeenschapsvoorzieningen. De globale visie werd vertaald in 5 beleidskeuzes:

  1. Het scheppen van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van een voldoende aantal en gedifferentieerd woningbestand op gewenste locaties.
  2. Uitbouw van de economische troeven
  3. Ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied als een centrum met een hoog voorzieningenniveau (onderwijs, zorg,...)
  4. Versterken van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden
  5. Het leefbaar houden van het stedelijk gebied met goede ontsluitingen

Het gebied ligt ten noorden van de E34, tussen Antwerpen en Eindhoven. De Stadsregio Turnhout behoort in tegenstelling tot andere stedelijke gebieden in Vlaanderen niet tot een ruimer stedelijk netwerk. Het situeert zich als stedelijk gegeven in de ruimte tussen de Vlaamse Ruit en een cluster van Nederlandse steden.

Door het gebrek aan een andere stedelijke kern in de directe omgeving is het verzorgingsgebied van Turnhout dan ook groter dan dit van de meeste andere Vlaamse Centrumsteden. Het regionaalstedelijk gebied is de zetel van alle stedelijke voorzieningen, zowel op sociaal-, cultureel- als commercieel gebied.