Visie wonen

 Demografische en ruimtelijke evoluties en wonen

Op vlak van wonen en leven staan we met de stadsregio voor een aantal boeiende uitdagingen. In stadsregio Turnhout wordt de bevolking ouder waardoor de vergrijzing en de verzilvering verder gaan toenemen. Daarnaast zal het bevolkingsaantal stijgen van respectievelijk 84.000 inwoners in 2014 naar 88.000 inwoners in 2030. Ook het aantal kleine huishoudens stijgt. Meer en meer gaan er kleinere gezinnen ontstaan. Tot slot wordt de ruimte in de stadsregio schaarser.

Deze uitdagingen hangen nauw samen met het wonen en leven in de stadsregio. We kunnen deze aangaan met de kwaliteiten en de troeven die aanwezig zijn in de stadsregio. Er is een sterk openbaar vervoersnetwerk en er is een groot aanbod aan onderwijs voor klein en groot. Op gebied van cultuur en vrije tijd beschikken de gemeenten van de stadsregio over heel wat mogelijkheden. Tot slot zijn er in stadsregio Turnhout nog mooie open en groene ruimtes aanwezig.

In samenwerking met de vier gemeenten van Stadsregio Turnhout trachten we de uitdagingen samen met de kwaliteiten te verbinden en zoeken we antwoorden op de veranderende demografie en de effecten hiervan op het woonbeleid.

Nieuwsbrief Wonen Stadsregio Turnhout

Blijf je graag op de hoogte van wat Stadsregio Turnhout rond het beleidsdomein Wonen allemaal onderneemt? Twee keer per jaar sturen we jou de nieuwsbrief van Wonen Stadsregio Turnhout. Aanmelden kan via deze link.