Beeld_vacature_def.png

VACATURES

Stadsregio Turnhout is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar dat zich inzet voor de bijna 90 000 inwoners in de stadsregio. Om onze organisatie en dienstverlening te versterken, zoeken we een

Enthousiaste regisseur energiehuis (m/v/x)

Solliciteren tot en met 8 november 2021

Energie en duurzaamheid ligt je nauw aan het hart? Je wil meewerken aan het energiebeleid in de regio? Je bent een netwerker en verbinder?  Ben jij ook overtuigd dat samenwerking meer dan ooit nodig is? Dan zijn wij naar jou op zoek.

Contractueel dienstverband – onbepaalde duur – voltijdse tewerkstelling niveau B – salarisschaal B1-B2-B3

 

Stadsregio Turnhout is door de Vlaamse overheid erkend als energiehuis. De regisseur energie staat in voor de continuering en verdere uitbouw van het energiehuis.  Het beleid rond energie is in volle beweging.  In functie daarvan staat de uitbouw van samenwerking met de verschillende (private en publieke) partners en het uitwerken van onze eigen accenten inzake een proactieve en outreachende werking hoog op de agenda.
 

Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Regisseren van de verdere uitbouw van het energiehuis met een specifieke focus op een outreachende werking

  • Je bent de spilfiguur voor de uitwerking van het energiehuis.

  • Je bent trekker van de verschillende werkgroepen (ambtelijk en beleidsmatig).

  • Je werkt een actieplan en bijhorend communicatieplan uit voor een outreachende werking inzake energie. Je volgt de uitvoering op.

  • Je bedenkt aangepaste strategieën om burgers te mobiliseren inzake energiezuinig wonen en energetisch renoveren.

  • Je maakt taakafspraken met de verschillende partners in het werkveld.

 • Communicatie en netwerken

  • Je formuleert voorstellen inzake communicatie en promotie om duurzame energie en de dienstverlening van het loket wonen en energie inclusief de outreachende werking onder de aandacht te brengen.

  • Je zet samenwerkingen op met relevante actoren binnen het woon- en energiebeleid (Kamp C, WEB energiesnoeiers, Fluvius, Samenlevingsopbouw, Benovatiecoaches …).

  • Je onderhoudt contact met de andere Vlaamse energiehuizen.

 • Beleidsadvisering en -voorbereiding

  • Je volgt tendensen op in de lokale en bovenlokale energie- en woonontwikkelingen.

  • Je blijft op de hoogte van het Vlaams energiebeleid en vertaalt dit verder naar en op maat van de collega’s van de dienst wonen en energie.

 

Competenties

 • je hebt affiniteit met energie en duurzaamheid

 • je hebt affiniteit met kwetsbare doelgroepen

 • je staat graag tussen de mensen en je werkt graag samen

 • je bent organisatorisch en planmatig sterk

 • je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen en je koppelt hierover regelmatig terug in het eigen team

 • je bent in staat zowel op conceptueel niveau te denken als de praktische uitwerking van de initiatieven voor jouw rekening te nemen

 • je ziet opportuniteiten

 • je bent een netwerker en een verbinder. Als creatieve teamspeler draag je klantgerichtheid hoog in het vaandel

 • je bent een vlotte en enthousiaste communicator

 

Technische en functiespecifieke vereisten

 • je bent bereid tot avondwerk en voortdurende bijscholing (o.a. consumentenkredieten)

 • je beschikt over een goede kennis van de meest courante softwarepakketten

 • je bent bereid te werken in de verschillende gemeenten van stadsregio Turnhout

 

Wat bieden we jou?

 • een boeiende en afwisselende functie in een kleine dynamische overheidsorganisatie die permanent in beweging is;

 • een aantrekkelijk salaris (minimum bruto 2 708 euro per maand B-niveau, 4 j. anciënniteit) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding of terugbetaling abonnementen woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;

 • relevante werkervaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor max. 8 jaar meenemen;

 • flexibele werkuren (gezonde balans tussen werk en privé);

 • interne en externe opleidingsmogelijkheden.

 

Voorwaarden

 • in het bezit zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

 • minstens 4 jaar relevante ervaring;

 • in het bezit zijn van een rijbewijs B.

 

Interesse?

Bezorg ons ten laatste op 8 november 2021 je motivatiebrief samen met

 • je CV

 • een kopie van het gevraagde diploma

per mail aan tin.doms@stadsregioturnhout.be

 

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan je terecht bij Katleen Bols (diensthoofd wonen en energie), tel. 0495/65 12 00 of via katleen.bols@stadsregioturnhout.be.

 

Bijkomende informatie – selectieprocedure

Uiterlijk 15 november 2021 verneem je of je kandidatuur weerhouden wordt voor de selectieprocedure en ontvang je meer informatie over de procedure.

De procedure bestaat uit:

 • eerste screening op basis van motivatiebrief en CV;

 • een schriftelijke thuisopdracht, die je kennis en vaardigheden test, gevolgd door een mondeling gesprek op woensdag 24 november 2021 vanaf 16.30 u.;

 • de selectiecommissie kan beslissen de eerste twee gerangschikte kandidaten te onderwerpen aan een assessment;

 • beslissing op raad van bestuur.

De volledige functiebeschrijving kan je hier ook downloaden.

Verdere vragen?