SAMEN BELEID VOEREN

De vier gemeenten van stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) tellen samen ruim 85.000 inwoners die een  groot deel van hun leven in dezelfde geografische ruimte doorbrengen.

 

Wonen, werken, winkelen, mobiliteit, onderwijs, recreatie, zorg…  iedereen heeft hiermee te maken. En om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn afspraken nodig tussen vier de lokale besturen en de hogere overheden.

Samenwerking

Die afspraken komen niet vanzelf tot stand. Daarom hebben de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en de stad Turnhout een samenwerkingsverband opgericht, dat de gezamenlijke uitdagingen moet helpen aanpakken. De basis daarvoor is onze 'Langetermijnvisie 2030'.

 

Stadsregio Turnhout is dus niet alleen een geografische ruimte, maar ook de naam van de organisatie die daarvoor moet zorgen. De samenwerking op bovengemeentelijk vlak is absoluut nodig om binnen een ruimtelijk samenhangende regio en vanuit een sterke wisselwerking over diverse sectoren heen tot resultaten op het terrein te komen.

Regioraad

Draagvlak, draagvlak, draagvlak…  Hoe kunnen … meerderheidspartijen, …. oppositieformaties, 4 burgemeesters, 23 schepenen, 102 gemeenteraadsleden voor de stadsregionale dossiers en projecten een gezamenlijke visie uitwerken?

 

De regioraad is een uniek dialoogmodel en tevens het bestuurlijke kader om  over gemeente- en partijgrenzen heen tot gedragen afspraken te komen. Zowel raadsleden uit oppositie als meerderheden, schepenen en burgemeesters zijn hierin vertegenwoordigd. 

 

De regioraad stelt kaders voor regionaal beleid en houdt toezicht op de uitvoering van regionale taken. Zij bepaalt op hoofdlijnen wat er gedaan moet worden. De besluiten van de regioraad zijn adviserend voor de gemeenteraden.

Commissies

De commissies bereiden de dossiers voor die door de regioraad worden beslist. Er zijn twee commissies : een die grondgebonden zaken (omgeving) behandelt en een die de persoonsgebonden materies (mens) opneemt. Indien nodig worden de twee commissie samengevoegd.

 

Elke commissie wordt geleid door twee co-voorzitters (schepenen), die vanuit hun voorzittersrol deelnemen aan het dagelijks bestuur van Stadsregio Turnhout, waarvan de 4 burgemeesters de dragers zijn.

Raad van Bestuur Projectvereniging

Tenslotte is er nog een raad van bestuur die, zoals voorzien door de wetgever, samengesteld is uit 1 vertegenwoordiger per gemeente uit de meerderheid (met stem) en vertegenwoordiger per gemeente uit de oppositie (zonder stem). De Raad is bevoegd voor het personeelsbeleid van de projectvereniging en komt minimaal tweemaal per jaar samen.

Download hier de langetermijnvisie van Stadsregio Turnhout

Verdere vragen?

Logo Stadsregio Turnhout_edited.png

SAMEN MAKEN WE DE STADSREGIO

CAMPUS BLAIRON 720
B-2300 TURNHOUT

CONTACTEER ONS NU

INFO@STADSREGIOTURNHOUT.BE

PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID
 

  • LinkedIn Social Icon