Ruimte voor ouderen

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar werkten samen ouderenzorg van de toekomst uit.

De gemeentebesturen en OCMW’s van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar hebben samen een grensoverschrijdende visie uitgewerkt rond ouderenzorg. We bundelden onze krachten zodat in de toekomst elke 65-plusser in de stadsregio kan rekenen op een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat. Zorg en ruimtelijke ontwikkeling hebben elkaar daarbij gevonden om proactief een antwoord te bieden op de uitdagingen die voor ons liggen.

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat gemeente- en OCMW-besturen rond dit thema op deze manier samenwerken. Dit gebeurde onder de vleugels van het unieke samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout.

Zorg van de toekomst
Volgens Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar speelt de ouderenzorg van de toekomst zich best af dichtbij de senior. Qua huisvesting vertaalt zich dit in een aanbod aanpasbare en aangepaste huisvesting in een toegankelijke woonomgeving. Zorgvoorzieningen moeten uitgaan van de sterkte van personen en worden best geïntegreerd in de wijken, vlak bij het centrum van de gemeente of de stad. Zo kunnen ze goed aansluiten op de thuisomgeving van ouderen en hun familie, vrienden of kennissen en zullen senioren erin slagen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook wanneer er zorg nodig is.

Toenemende vraag maar schaarsere middelen
De uitdagingen voor gemeentebesturen en OCMW’s op het vlak van ouderenzorg worden alsmaar groter. De tendens van vergrijzing en verzilvering doet het risico op chronische aandoeningen stijgen. Dementie is daar één voorbeeld van. Daarnaast blijkt in onze stadsregio een behoorlijk aantal senioren in armoede te leven en stellen we vast dat er ook een grote groep senioren is die zelf aangeeft zich eenzaam te voelen. Velen van hen hebben geen of slechts een zeer beperkt sociaal netwerk en krijgen nooit of nauwelijks bezoek. Daardoor neemt de vraag naar langdurige zorg toe. Die vraag beantwoorden wordt echter minder vanzelfsprekend nu de financiële middelen voor ouderenzorg schaarser worden en het aantal huisartsen, zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers daalt.

Uitgaan van noden en behoeften van ouderen
Om de ouderenzorg van de toekomst te kunnen realiseren, werkten de vier gemeente- en OCMW-besturen een gezamenlijke visie uit waarbinnen (nieuwe) stadsregionale ouderenzorgprojecten in de toekomst vorm zullen krijgen. Het plan zal tevens gebruikt worden om stedenbouwkundige aanvragen voor ouderenzorgprojecten objectief te beoordelen. Speciaal voor potentiële ontwikkelaars en investeerders in zorgvastgoed werd een handleiding opgemaakt die hen wegwijs maakt in de aanpak en visie van de 4 gemeentebesturen.

De handleiding kan u onderaan downloaden bij documenten.