top of page

De vier gemeenten pakken samen verkeersonveiligheid aan

De vier gemeenten van stadsregio Turnhout hebben het gezamenlijk mobiliteitsplan goedgekeurd. Het grote doel is om tegen 2035 het aantal verplaatsingen met de fiets en openbaar vervoer te verdubbelen. Met het plan gaan Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar samen op weg naar een gezonde en veilige omgeving.


“Het behalen van deze doelstelling is echt heel belangrijk. Momenteel rijden we ons collectief vast in files met als gevolg veel stress en ongevallen. Ook de kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. Naast de vele bezoekers die stadsregio Turnhout aantrekt, verplaatsen de bijna 90.000 inwoners zich continu binnen dit hele gebied om te werken, te wonen, te winkelen, naar school te gaan, … .” vertelt schepen Ruben Segers (Oud-Turnhout). “Daarom pakken we dit samen aan. Elke inwoner en bezoeker moet zich veilig en zorgeloos kunnen verplaatsen in Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. We gaan dus samen voor een verdubbeling van het aantal fietsers en openbaar vervoergebruikers.” vult Marc Boogers (Turnhout) aan. “Dit wordt allemaal uitgewerkt in ons gezamenlijk mobiliteitsplan"


“We mikken op 2035 voor de volledige realisatie van het plan maar we gaan nu al aan de slag. We gaan heel wat acties al binnen de komende drie jaren realiseren.” zegt Isabelle Druyts schepen van Beerse. “Het plan is gemaakt door een team van mobiliteitsexperts van de vier gemeenten en het is gebaseerd op participatiemomenten en bevragingen bij inwoners.”


De acties in het mobiliteitsplan zorgen voor meer veiligheid en een betere levenskwaliteit. Gilles Bultinck, burgemeester Vosselaar en voorzitter van de beleidsgroep mobiliteit licht toe: “We willen woonbuurten rustiger en verkeersveiliger maken. Het doorgaand zwaar verkeer gaan we omleiden zodat het niet meer door de dorpskernen of langs de scholen moet. We gaan meer kruispunten conflictvrij maken. De fietsverbindingen in en tussen de gemeenten krijgen extra aandacht zodat dit veilige en vlotte routes worden voor alle fietsers in onze regio. We voorzien dan ook meer fietsparkings. Tot slot zetten we in op meer kwalitatief openbaar vervoer.”


Wil je het mobiliteitsplan raadplegen? Ga naar https://www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Meer info?

Isabelle Druyts – Schepen Beerse

0498 21 89 20 - isabelle.druyts@beerse.be


Ruben Segers – Schepen Oud-Turnhout


Marc Boogers – Schepen Turnhout, ondervoorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit

0499 72 63 68 – marc.boogers@turnhout.be


Gilles Bultinck – Burgemeester Vosselaar, voorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit

0473 50 71 16 – burgemeester@vosselaar.be

Comments


bottom of page