top of page

Subsidies Regierol Lokale Sociale Economie

Goed nieuws want Hilde Crevits (Vlaams minister van Sociale economie en Werk) heeft onze subsidieaanvraag voor de ‘Regierol voor de steden en gemeenten op vlak van de lokale sociale economie voor de periode van 2020-2025’ goedgekeurd.


Met deze regierol en de noodzakelijke middelen kunnen de gemeenten van stadsregio Turnhout verder werken aan:

- Het ontwikkelen van een gedragen beleidsvisie op sociale economie.

- Het uitbouwen van lokale sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

- Het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie-initiatieven.


De regisseur sociale economie neemt dit op voor de gemeenten van stadsregio Turnhout. Samen met Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar ontwikkelen we een efficiënt beleid waarbij zichtbare resultaten het gevolg zijn.


Met deze subsidie wil de Vlaamse overheid de lokale besturen ondersteunen om binnen het voorgestelde beleidskader, haar eigen doelstellingen en acties vorm te geven voor werk en sociale economie.


De subsidie werd goedgekeurd voor een periode van 6 jaar en na jaarlijkse evaluatie worden de middelen overgemaakt.

Commenti


bottom of page