VINAC – Vrijwilligers in Actie

Sinds 1 januari 2019 neemt Stadsregio Turnhout - een samenwerkingsverband tussen de stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar - de organisatie van ‘Vrijwilligers in Actie’, kortweg VINAC, op.


Waarom?


Dit initiatief ontstond omdat we geloven dat voor sommige mensen een presente, lange termijn begeleiding naar activering - om zo bij te dragen aan onze samenleving - een noodzaak is.


Personen die deelnemen aan VINAC kwamen vaak al eerder in contact met tewerkstellings- en/of hulpverleningstrajecten. Deze trajecten, die ook onderwerpen zijn aan regelgeving en financiering, kunnen soms niet flexibel genoeg op maat en het tempo van de specifieke doelgroep van VINAC worden afgestemd. Verder zijn sommige van deze trajecten eerder beperkt in tijd en daarom niet lang genoeg om bij elke persoon een effectieve activering te bekomen.


Hierin wil VINAC het verschil maken en er zijn voor écht iedereen die kan werken aan zijn competenties en wil bijdrage aan onze samenleving. Bij VINAC wordt de cliënt zeer intensief begeleid over een lange termijn, die kan oplopen tot drie jaren.


Het uitgangspunt van VINAC kan zijn om iemand op termijn een opstap richting de reguliere arbeidsmarkt te laten nemen, maar dit is niet noodzakelijk. Een activering en versterking van competenties is namelijk een evenwaardige doelstelling voor VINAC.


Stadsregio Turnhout kiest, vanuit een sterk maatschappelijk engagement, ervoor om voor deze minder zichtbare en kwetsbare doelgroep de VINAC-werking vanuit eigen middelen te financieren.


Voor wie?


VINAC zet zich in voor:

  • Cliënten die de reguliere arbeidsmarkt kunnen bereiken, mits men extra tijd en begeleiding krijgt ten opzichte van andere reeds bestaande trajecten.

  • Cliënten die de reguliere arbeidsmarkt (momenteel) niet kunnen bereiken, maar wel een activeringstraject wensen aan te gaan en zo bijdragen aan onze samenleving.

Concreet?


Een begeleider van VINAC gaat op zoek naar win-winsituaties tussen een gastorganisatie (vzw of lokaal bestuur) en een cliënt. De bedoeling is dat de cliënt, op termijn, een effectieve meerwaarde voor de gastorganisatie vormt én de gastorganisatie wordt een plaats waar de cliënt zich als waardevolle vrijwilliger kan ontplooien.


Sleutelfiguur


Tijdens de opbouw van de dagelijkse zelfstandigheid willen we, wanneer de begeleider vanuit VINAC minder en minder fysiek aanwezig is, toch nabijheid blijven creëren door te werken met een “sleutelfiguur” per organisatie. Dit is één van de medewerkers van de gastorganisatie, waar een vrijwilliger het goed mee kan vinden en bij terecht kan.


Gastorganisaties


Vrijwilligers van VINAC kunnen uiteenlopende opdrachten in vzw’s en lokale besturen opnemen. De vrijwilligerstaken worden op basis van de talenten van de vrijwilliger bekeken en afgesproken tussen de gastorganisatie, de vrijwilliger en de begeleider van VINAC. Enkele voorbeelden: ondersteuning bieden tijdens activiteiten in een woonzorgcentrum, klusjes opnemen in een vzw, gezelschap bij personen met een handicap, verwelkoming en aanbieden van een drankje bij ontmoetingsmomenten, …


Enkele cijfers


VINAC startte op 1/1/2019. Er zijn tot nu toe 12 toeleidingen vanuit OCMW’s, VDAB en GTB.

4 personen kregen één of meerdere verkennende intakegesprekken, waarvan nu 2 personen startten in een traject van VINAC.


Meer info? Neem hier een kijkje.Logo Stadsregio Turnhout_edited.png

SAMEN MAKEN WE DE STADSREGIO

CAMPUS BLAIRON 720
B-2300 TURNHOUT

CONTACTEER ONS NU

INFO@STADSREGIOTURNHOUT.BE

PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID
 

  • LinkedIn Social Icon