top of page

Jeugdwerkloosheid in stadsregio Turnhout wordt aangepakt

De vier lokale besturen van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar en VDAB bevestigen hun partnerschap in een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Samen pakken ze de jeugdwerkloosheid aan, verlagen ze de drempels naar een job en werken ze een opleidingsaanbod uit dat sterker aansluit bij de noden van de lokale arbeidsmarkt.


De vier besturen en VDAB kennen al een lange traditie van samenwerken. Maar de uitdagingen op gebied van werk zijn de afgelopen jaren veranderd. Vooral de jeugdwerkloosheid baart de partners zorgen. Zeker jongeren die geen diploma secundair onderwijs halen, vinden heel moeilijk werk. Door meer gerichte begeleiding te bieden, krijgen ze meer kansen op de arbeidsmarkt.


Verder worden er acties uitgewerkt om de hindernissen in het vinden van werk te verlagen. Zo zal er meer ingezet worden op het verhogen van digitale vaardigheden van werkzoekenden. Meer algemeen zal via een jaarlijkse analyse van de arbeidsmarkt en de opleidingen een optimale afstemming gezocht worden tussen de noden van de lokale arbeidsmarkt en de opleidingen voor werkzoekenden.


Een actiegerichte samenwerking op maat van de uitdagingen

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en wordt in jaaractieplannen omgezet. Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB: "VDAB heeft een lange traditie van partnerschappen met lokale besturen. Deze versterkte samenwerking met de lokale besturen is ondertussen ook een van de doelstellingen in de beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024. Door met de vier lokale besturen de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor de lokale knelpunten op de arbeidsmarkt. We willen hier maatwerk bieden op vlak van de inwoners maar ook op vlak van het lokale bestuur of een bepaalde regio. Met deze samenwerkingsovereenkomst engageren we ons om samen de komende uitdagingen en de invloeden van corona op de arbeidsmarkt aan te pakken."


Meer info?


VDAB

Greet Jacops [netwerkmanager lokale besturen VDAB-provincie Antwerpen]

+32 471 56 87 44


Stadsregio Turnhout

Iris Verellen [coördinator werk en sociale economie]

+32 474 24 50 15

Comments


bottom of page