top of page

“Gewoon gaan! Samen onderweg naar een veilige en gezonde omgeving” in stadsregio Turnhout

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar hebben samen een duidelijke ambitie afgesproken voor het nieuwe mobiliteitsplan. Ze willen dat verplaatsingen in het regionaalstedelijk gebied Turnhout in de toekomst vooral te voet, met de fiets, trein of bus gebeuren. Het streefdoel is een verdubbeling van de verplaatsingen met fiets, bus en trein en een kwart minder met de auto. Deze ambitie wordt in januari en februari aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.


“Daarom werken we samen aan een nieuw gezamenlijk mobiliteitsbeleid met vier belangrijke doelstellingen: leefkwaliteit, bereikbaarheid, gezondheid en klimaat. We plakken daar een straffe slogan op die onze intenties perfect weerspiegelt: “Gewoon gaan! Samen onderweg naar een veilige en gezonde omgeving”, licht Vosselaars schepen Gilles Bultinck toe.


De gemeenten willen samen hun centra versterken, de wijken en buurten aangenamer maken én die meer inrichten als aantrekkelijke ontmoetingsplekken. Dat moet meer gezelligheid in de straten en winkelgebieden creëren, met speciale aandacht voor meer ruimte voor kinderen en ouderen. “Maar daarnaast is het voor ons als regionaal centrum essentieel om bereikbaar te zijn en te blijven, in het bijzonder met duurzame vervoersmiddelen”, zegt schepen van Beerse Rommy Swinnen. “Al die verschillende doelstellingen moeten we met elkaar verenigen, en die uitdaging gaan we aan met ons nieuwe plan.”


Meer dan mobiliteit alleen

Meer dan vroeger wordt in het nieuwe mobiliteitsplan aandacht besteed aan het belang van ruimtelijke ordening. Plaatsen die niet goed bereikbaar zijn met fiets en openbaar vervoer, zijn vaak ook plaatsen waar ruimtelijke ontwikkelingen niet gewenst zijn.


“Bovendien worden potentieel gevaarlijke conflicten vermeden als straten en pleinen verkeersveiliger worden ingericht en sluipverkeer wordt geweerd. Dat is cruciaal voor de vier gemeenten, die allemaal streven naar nul verkeersslachtoffers” zegt Turnhouts schepen Marc Boogers. “En er valt nog meer winst te boeken: als we iedereen kunnen overtuigen om minder de auto te gebruiken, wordt de lucht schoner en hebben minder mensen last van verkeerslawaai. Zo levert het mobiliteitsplan tegelijk een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de vier gemeenten”, besluit de schepen.


Samenwerking

Op dit ogenblik merken we dat de helft van de verplaatsingen van inwoners binnen de grenzen van de vier gemeenten plaatsvindt”, licht Oud-Turnhouts schepen Johan Mathieu toe. “Bovendien trekt het regionaalstedelijk gebied Turnhout ook veel bezoekers uit omliggende gemeenten aan, om er te komen werken, winkelen, onderwijs te volgen, op stap te gaan, zorg te krijgen ...”. De vier gemeenten willen dan ook samen met de andere gemeenten in de regio, en met de vervoerregio Kempen, hun doelstellingen realiseren.


Volgende stappen

Na de goedkeuring door de gemeenteraden, worden een aantal momenten voorzien om leden van adviesraden, middenveldorganisaties, raadsleden en bovenlokale partners te betrekken bij het onderzoek dat nu gevoerd wordt. Het beleidsplan met concrete acties moet eind dit jaar klaar zijn.

 

Meer info

Bevoegde schepenen

Gilles Bultinck – Schepen Vosselaar, voorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit

Marc Boogers – Schepen Turnhout, ondervoorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit

Johan Mathieu – Schepen Oud-Turnhout

Rommy Swinnen – Schepen Beerse


(op de foto vlnr: Rommy Swinnen Beerse - Marc Boogers Turnhout - Gilles Bultinck Vosselaar - Johan Mathieu Oud-Turnhout)


Contactpersoon: Magali Decloedt – magali.decloedt@stadsregioturnhout.be – 0495650991


Documenten:


Comments


bottom of page