top of page

Actief pandenbeleid in de gemeente: een must!


In september werd er een nieuwe inventarisatie leegstand en verwaarlozing afgerond in de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar. In 2020 zal er een nieuwe rondgang gebeuren in Turnhout.


De vier gemeenten voeren reeds verschillende jaren samen een actief pandenbeleid om leegstand en verwaarlozing van woningen tegen te gaan. Op die manier verhoogt het aanbod maar ook de kwaliteit van bestaande woningen. In het verleden werd er ook reeds samengewerkt met het Sociaal Verhuurkantoor, zo wordt er niet enkel gewerkt aan de kwaliteit maar ook aan de betaalbaarheid van woningen!


Als je eigenaar bent van een woning die gedurende meer dan één jaar leeg staat, kan deze opgenomen worden in het gemeentelijk leegstandsregister. Indien de woning vervolgens een jaar later nog op het register staat, is er mogelijk een belasting verschuldigd aan de gemeente. De nadruk ligt hier op mogelijk aangezien dat deze belasting slechts het sluitstuk van het pandenbeleid betreft. Zo zijn er heel wat vrijstellingen voorzien waar je beroep op kan doen als je bijvoorbeeld recent eigenaar geworden bent of als je plannen hebt om de woning te renoveren.


Wonen Stadsregio Turnhout geeft uitvoering aan het pandenbeleid voor de vier gemeenten van de stadsregio. Klik hier om onze brochure te raadplegen met meer info over het pandenbeleid.

Commentaires


bottom of page