Wat is sociale economie?

De Vlaamse overheid voorziet voor gemeenten een regierol om de lokale sociale economie en MVO lokaal te ondersteunen. De gemeenten hebben de opdracht om een beleidsvisie op ‘lokale sociale economie’ te ontwikkelen en de samenwerking met en tussen de sociale economie te faciliteren. De gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar nemen via het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout samen deze regierol op.  De visie van de lokale besturen van Stadsregio Turnhout vertrekt vanuit bovenstaande brede invulling van sociale(re) economie. Hier vind je het meerjarenplan en het jaarverslag van 2016 dat een inzicht geeft in hoe we deze regierol vanuit Stadsregio Turnhout invullen. 

Wil je kennis maken met sociale economie in de regio? Stadsregio Turnhout en Noorderkempen Werkt organiseren op regelmatige basis een aantal werkbezoeken. Deze zijn op maat voor geïnteresseerde ambtenaren en mandatarissen in de regio (stadsregio + Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel). Ook de collega's van VDAB en collega's vanuit sociale economie zijn welkom om de sociale economie initiatieven in de stadsregio beter te leren kennen!

  • 20 juni 2017 van 15.00 tot 17.15 uur: toelichting jaarverslag afdeling tewerkstelling WEB vzw

Voorbije werkbezoeken

  • 24/02/2016: Natuurwerk vzw
  • 14/06/2016: WEB tewerkstelling blikt terug op 2015
  • 07/10/2016: Arbeidszorg bij Den Leeuweric
  • 20/12/2016: Starterslabo in de praktijk
  • 20/01/2017: Arbeidszorg bij 't Twijgje en Route 11
  • 21/04/2017: Perron Noord