Leegstand

Leegstandsbeleid

Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeentebesturen bevoegd om leegstaande gebouwen en woningen op te sporen. Sindsdien wordt er vanuit Stadsregio Turnhout uitvoering gegeven aan het leegstandsbeleid in de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar. De stad Turnhout voert sinds 2008 een stedelijk beleid inzake leegstand dat tot op heden een belangrijk instrument van het (stedelijk) woonbeleid is.

Het doel van leegstandsbeleid is om het patrimonium in de stad of gemeente – in casu woningen en gebouwen – zoveel mogelijk te activeren. Leegstand kent immers een aantal negatieve effecten. Zo wordt een leegstaand pand vaak niet naar behoren onderhouden met op termijn zowel inpandige als uitwendige verloedering tot gevolg. In die zin heeft leegstand een negatief effect op de leefbaarheid van een straat en/of wijk. Dit terwijl er meer dan genoeg vraag is naar kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

In 2015 ging er een samenwerking leegstand van start tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en de stad Turnhout. De belangrijkste inzet van deze samenwerking betreft meer communicatie met en ondersteuning van eigenaars bij het verhelpen van de leegstand van hun pand. Daarbij wordt er intensiever samengewerkt met interne gemeentediensten, daarnaast worden de krachten gebundeld met externe partners zoals het Sociaal Verhuurkantoor (SVK).

Voor meer informatie over de bepalingen inzake de opname van een pand in het leegstandsregister alsook de leegstandsheffing, kan u terecht op de gemeentelijke websites en op de website van de stad Turnhout. Hieronder vindt u tevens een link naar de brochure ‘Leegstand opsporen en verhelpen’ voor de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar.