Pandenbeleid in de stadsregio

 

Gemeentes hebben de bevoegdheid om een eigen beleid te voeren om leegstand te verhelpen en panden van slechte kwaliteit aan te pakken. De vier gemeentebesturen van de stadsregio hebben ervoor gekozen om een actief pandenbeleid te voeren. Een goede zaak aangezien er veel vraag is naar kwaliteitsvolle en betaalbare woningen!

Het beleid inzake woningkwaliteit beoogt een verbetering van de kwaliteit van het patrimonium (woningen en gebouwen) in de stad of gemeente. Iedereen heeft immers recht op een veilige en gezonde woning. Het leegstandsbeleid heeft tot doel om de beschikbare woningen en gebouwen maximaal te benutten. Leegstand kent immers een aantal negatieve effecten. Zo wordt een leegstaand pand vaak niet naar behoren onderhouden met op termijn zowel inpandige als uitwendige verloedering tot gevolg. In die zin heeft leegstand een negatief effect op de leefbaarheid van een straat en/of wijk.

De uitvoering van dit pandenbeleid in de gemeente gebeurt door Wonen Stadsregio Turnhout, een samenwerking tussen de gemeentes Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en de stad Turnhout. Vanuit de samenwerking wordt een proactieve en klantgerichte aanpak gehanteerd waarbij eigenaars ondersteund worden in het zoeken naar een oplossing voor de leegstand van hun pand of in het verhelpen van de slechte kwaliteit van hun woning. Daarbij wordt er intensief samengewerkt met interne gemeentediensten, daarnaast worden de krachten gebundeld met externe partners.

De vier gemeentebesturen opteren voor een belasting op leegstand en op panden die ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard of verwaarloosd zijn. De verschillende belastingreglementen kan u raadplegen op de gemeentelijke websites en op de website van de stad Turnhout. Voor meer informatie vindt u hieronder de brochure over de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen gelegen in de stadsregio.