Woningkwaliteit

Woningen moeten voldoen aan minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen. Deze staan beschreven in de Vlaamse Wooncode.

In de handhaving van de woningkwaliteit speelt de gemeente (de burgemeester) een cruciale rol. Het team van Wonen Stadsregio Turnhout zorgt ervoor dat elke gemeente deze rol ook effectief opneemt. 

Om dit mogelijk te maken werd een cel woningkwaliteit opgericht waarin de aanwezige expertise van Stadsregio en Stad Turnhout worden samengelegd. Daarnaast werd een backup-regeling uitgewerkt en worden de werkprocessen verder op elkaar afgestemd.

Problemen met woningkwaliteit kunnen worden besproken of gemeld via Wonen Stadsregio Turnhout