Nieuw tewerkstellingsinitiatief

30
juni
2017

PWA-ers nemen tal van noodzakelijke taken op zich in scholen: van ochtendtoezicht, over ’s middags helpen bij het eten tot het verzekeren van een veilige oversteekplaats in het verkeer. PWA stopt eind 2017. De vier gemeenten van de Stadsregio hebben beslist om samen een doorstart te maken van PWA naar Wijk-werken. Ze trekken de kaart om hieraan ook vrijwillige activeringstrajecten te koppelen. Dit maakt dat scholen ook vanaf 2018 zeker zijn van een duurzame dienstverlening.

 

veilig oversteken