top of page

LEVENSLOOPBESTENDIGE GEBIEDEN

Afbakening levensloopbestendige gebieden

 

De lokale besturen van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar hebben samen een ruimtelijke visie uitgewerkt rond ouderenzorg. Vanuit deze visie werden levensloopbestendige gebieden afgebakend aan de hand van een ruimtelijk afwegingskader.

 

Dit geeft mensen de mogelijkheid om levenslang in hun buurt te blijven wonen ongeacht of ze een zorgbehoefte hebben of nood hebben aan ondersteuning. Naast een voldoende divers woningaanbod zijn de dagelijkse benodigdheden op korte afstand van de woning beschikbaar en kan er zorg voorzien worden.

Download hier de handleiding 'Bouw woon- en zorgvoorziening'
Download hier het analyserapport 'Ruimte voor ouderen'

Schermafbeelding 2018-11-27 om 13.33.05.

Verdere vragen?

bottom of page