KWALITEITSVOL WONEN

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout staan voor heel wat uitdagingen die het wonen en leven in de (nabije) toekomst sterk zullen beïnvloeden. De bevolking wordt ouder en de gezinnen kleiner. Betaalbare en energiezuinige woningen, voor diverse types huishoudens, moeten absoluut gerealiseerd worden.

Daarom zetten de gemeenten van Stadsregio Turnhout in op het dagelijks ondersteunen van mensen bij diverse woonvragen. Inwoners kunnen daarvoor terecht bij de Dienst Wonen Stadsregio Turnhout.

 

Bovendien werken de 4 gemeenten een gezamenlijk beleidskader uit om kwalitatieve woon- en leefomgevingen uit te bouwen. Via Woonlabo betrekken we inwoners, projectontwikkelaars en beleidsmakers en creëren we mee een dynamisch klimaat om de woonuitdagingen op een innovatieve manier aan te pakken.

Algemene contactgegevens