shutterstock_1924549190.jpg

Kinderopvang starten

Wil jij kinderopvang starten in Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar?

In je zoektocht naar informatie over het opstarten van een kinderopvang, is het niet altijd duidelijk waar je voor welke vragen terecht kan. Op deze pagina vind je de basisinformatie terug en kan je ons gemakkelijk contacteren voor alle vragen die je hebt om zelf kinderopvang te organiseren.

 

 

1. Diploma of attest​

Omdat gekwalificeerde medewerkers belangrijk zijn voor een professionele kinderopvang, moet iedereen in de kinderopvang kwalificaties hebben. Welke kwalificaties en diploma's dit zijn en hoe je ze kan behalen, kan je terugvinden op de webpagina en de brochure van Kind&Gezin.

 

2. Zoektocht naar een pand

Samen met de partners van GeZINsKRACHT en met de vier gemeenten werken we momenteel aan een informatiebrochure om je op weg te helpen. Deze kan je binnenkort hier terug vinden.

We geven je al wel graag het stappenplan mee. Stel hierna gerust je vragen!

Stappenplan

Voorafgaand aan het moment dat je effectief kinderen mag beginnen opvangen moeten er heel wat zaken in orde gebracht worden. Hier kan mogelijks heel wat tijd overheen gaan, hou hiermee rekening. Het adviserend team kinderopvang gaat samen met jou alles zo vlot mogelijk laten verlopen om de doorlooptijd te beperken.

 1. Neem contact op met het adviserend team kinderopvang: samen maken we een afspraak en bekijken welke plannen of ideeën er zijn en waarbij je verdere ondersteuning nodig hebt.

 2. Het adviserend team neemt contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening: mag een groepsopvang op deze locatie uitgebaat worden?

 3. De organisator dient na te gaan of de infrastructuur van de locatie voldoet aan de startvoorwaarden, inclusief de bepalingen brandveiligheid (criteria Agentschap Opgroeien).

 4. Opmaak grondplan in schaal 1/50 of 1/100 (Dit hoeft niet door een architect te gebeuren)

 5. Je doet de nodige aanpassingen aan de infrastructuur

 6. Adviesvraag Lokaal Bestuur (opportuniteitsadvies)

 7. Bepaling aantal aan te vragen plaatsen afhankelijk van de beschikbare ruimte, draagkracht kinderbegeleiders en visie organisator

 8. Elektronisch aanvragen advies infrastructuur bij IVA Zorginspectie via dit formulier van het Agentschap Opgroeien

 9. Schriftelijk aanvragen brandveiligheidsattest bij de Burgemeester van de gemeente waar je de kinderopvang gaat vestigen via dit formulier.

 10. Uitvoeren start-risicoanalyse (inspiratie kan je hier vinden bij Kind&Gezin)

 11. Verzamelen attesten zoals, attest uit het Strafregister, voor organisator en verantwoordelijke. Meer informatie kan je op pagina 7 in deze brochure terugvinden.

 12. Federaal Agentschap Voedsel Veiligheid op de hoogte brengen via deze link.

 

Vergunning aanvragen

 1. Invullen en opsturen aanvraagformulier vergunning naar Opgroeien (ten vroegste zes maanden voor de voorziene startdatum) via dit formulier 

 2. Bezorgen van alle nodige bijlagen aan Opgroeien  

 

Vergunning wordt toegekend

 1. Starten met opvang binnen de 3 maand na het toekennen van de vergunning (op aanvraag verlengbaar met 3 maand)

 2. Startdatum melden aan Opgroeien uiterlijk 7 kalenderdagen voordat het eerste kind wordt opgevangen

Gezinsopvang in je eigen woning opstarten?

Kijk hier alvast naar de nuttige tips om je woning helemaal kinderopvangproof te maken.

http://virtueelhuisonthaalouder.vvsg.be/index.php

 

3. Ondersteuningsorganisaties en partners

Agentschap opgroeien

Mentes

Voorzet

Unizo

Beerse

Oud-Turnhout

Turnhout

Vosselaar

E-loket kinderopvang

GeZINsKRACHT

Dossier kinderopvang 2021

Verdere vragen?