Kernversterking & detailhandel

Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden en gemeenten. Nieuwe opportuniteiten zoals vergroening en vergrijzing bieden gemeenten tal van  kansen om de klassieke paden te verlaten en een vernieuwend detailhandelsbeleid te voeren. Winst gegarandeerd, want inzetten op bloeiende handelskernen zorgt voor meer dynamiek en draagt sterk bij tot een nog aangenamer en leefbaarder karakter van uw gemeente.

Een gericht detailhandelsbeleid van steden en gemeenten komt bovendien tegemoet aan de zorgen  van detailhandel, zoals de negatieve invloed van leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende filialisering en e-commerce.

Stadsregio Turnhout en provincie Antwerpen zetten daarom gedurende twee jaar een detailhandelscoach in om een beleid te ontwikkelen en te implementeren voor kernversterking en detailhandel, dat moest uitmonden in een strategisch commercieel plan, dat inzicht geeft in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in de stadsregio. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie én de acties die kunnen ondernomen worden om die situatie te bereiken.

Een dergelijk plan vormt de basis voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming. Tenslotte is een  strategisch commercieel plan een voorwaarde om subsidies bij het Agentschap Ondernemen Vlaanderen aan te vragen om acties op het terrein te financieren.

De stadsregionale visienota detailhandel werd goedgekeurd op de vier colleges van stadsregio Turnhout.  In maart 2017 werd de visienota voorgesteld aan de pers in het bijzijn van deputé Ludwig Caluwé van de provincie Antwerpen.  Onderaan de pagina vindt u de visienota detailhandel en de perstekst.

Een van de eerste zaken die binnen Stadsregio Turnhout op vlak van detailhandel nu concreet aangepakt wordt, is het overaanbod in de categorie voeding. Daarom hebben de vier gemeenten beslist om geen nieuw te vergunnen supermarkten en uitbreidingen van bestaande supermarkten meer toe te laten binnen de stadsregio. 

Voor supermarkten met concrete uitbreidingsplannen is er een overgangsmaatregel: bestaande supermarkten binnen de bebouwde kom van de vier gemeenten van Stadsregio Turnhout krijgen de kans om op hun huidige locatie een maximale uitbreiding van 399m² van de netto- handelsvloeroppervlakte aan te vragen. Deze overgangsmaatregel loopt vier maanden, te starten vanaf het moment van bekendmaking via pers en eigen websites (15/11/2017). De supermarkten moeten binnen deze periode beschikken over ontvangstbewijzen van de nodige vergunningenprocedures (milieu, stedenbouwkundig, socio-economisch ...). Afwegingen op het vlak van ruimtelijke ordening, milieunormen en mobiliteit zullen steeds van toepassing blijven.

De perstekst over de overgangsmaatregel vindt u eveneens onderaan deze pagina.