Jaarplan - jaarverslag

Het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 van Stadsregio Turnhout is in één document gegoten. We willen op die manier de evaluatie van de acties beschrijven om daaropvolgend de planning te benoemen voor 2017.

2017 is het vierde jaar in de zesjarige cyclus van het meerjarenplan 2014-2019. Het jaarplan 2017 geeft aan welke initiatieven we vanuit de projectvereniging zullen ondernemen om de ambities van het meerjarenplan (verder) te realiseren.

Vermits niet alle initiatieven van eenzelfde orde zijn, maken we een onderscheid tussen projecten, acties, dossiers en dienstverlening.

Onderaan de pagina kan u het jaarverslag 2016 – jaarprogramma 2017 downloaden. Wilt u graag een papieren versie ontvangen, stuur dan een mailtje naar tin.doms@stadsregioturnhout.be of bel ons op 014/88 92 55.