top of page

PILOOTPROJECT GEDEELDE RUIMTE,

GEDEELDE AANPAK

Het project “gedeelde ruimte, gedeelde aanpak” wil een gemeenschappelijk kader uitwerken over kernversterking en verdichting, met een gepast locatiebeleid bij collectieve vervoersknopen en voorzieningen. Met dit kader willen de gemeenten ongewenste ontwikkelingen op andere, slecht gelegen gebieden tegengaan.

Het project wil de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten zoals vooropgesteld in het witboek BRV structureel integreren als toetssteen voor elke ruimtelijke (woon)ontwikkeling.

Concrete producten die het project wil realiseren zijn:

  • Gevalideerde ambitienota ‘Strategische geïntegreerde visie ruimte en mobiliteit’

  • Gevalideerde nota ‘beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven’: Beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van knooppunten, inclusief aanduiding van diverse knooppunten met eigen ontwikkelingsperspectieven in de stadsregio;

  • Toetsingskader voor de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten voor projectgebieden

Project met steun van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Meer info vind je hier.

pilootproject.jpg

Verdere vragen?

bottom of page