gebied Zuidelijke Ring

 

De zuidelijke ring is de best bereikbare plek met de grootste concentratie van bovenlokale voorzieningen in de stadsregio.  Maar de grenzen van goed functioneren zijn er overschreden.  De R13 is zowel qua doorstroming als veiligheid een probleem, en is bovendien een barrière in het midden van de stedelijke bebouwing. Groen- en waterinfrastructuur worden doorsneden, maar voor alle vervoerswijzen is de R13 een verkeersbarrière tussen stad en buitenwijken.  De beide gewestwegen tussen de R13 en de snelweg zijn functioneel onaangepast.  Vooral de N140 heeft een structurele doorstromings- en veiligheidsproblematiek.  Door oplossingen uit te werken die rekening houden met al de ruimtelijke en verkeerskundige aspecten kan dit gebied de functioneel meest metropolitane kern  van de stadsregio worden.  De transitie van de beide ziekenhuissites sluit hier bij aan.