gebied Westrand

 

De westelijke rand van de stadsregio heeft een groen karakter, met grote en kleine vlekken van wonen en bedrijvigheid. Het RUP afbakening heeft de bedrijvigheid langs het kanaal bevestigd, en het bedrijventerrein Beerse-Zuid uitgebreid.  Er is echter geen consensus over de ontsluiting van deze bedrijvenzones. Hierdoor lopen zowel woongebieden als open ruimte het risico ongepaste verkeersstromen over zich heen te krijgen.  Maar ook de economische activiteiten op de zones kunnen moeilijk optimaal ontwikkeld worden.  Langs het kanaal komen de belangen van de verschillende gebruikersgroepen met mekaar in conflict. Door een proces waarbij al de belangen in heel deze “westrand” gezamenlijk in kaart gebracht worden en gezocht wordt naar oplossingen die voor efficiënt en haalbaar zijn in het gehele plaatje.  Dat moet de stilstand in belangrijke dossiers in deze zone doorbreken.