gebied Bentel

 

Rond Bentel is een gedragen ontwikkelingsmodel nodig dat zowel in ruimte voorziet voor lokale bedrijvigheid, aandacht voor de groenblauwe vinger tussen het stadscentrum, het domeinbos Doolhof, en via recreatiedomein De Hoogt en de Aavallei naar Landschap De Liereman. Hierbij moet de woonkwaliteit van de aanliggende gehuchten versterkt worden.