Energielening

Een Vlaamse Energielening is een goedkope lening (1%) of renteloze lening (0%) die je kunt aangaan voor werken die je woning energiezuiniger maken.
De Energielening is er zowel voor (ver)huurders als eigenaars, niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen.

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten. 

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot 31 december 2019 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).

 

Voorwaarden

In bepaalde gevallen kun je zelfs renteloos (0%) lenen (zie uitzonderingen).

De niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen kunnen lenen aan 1%.

Algemene voorwaarden

 • woning gelegen in Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar of Beerse
 • werken uitgevoerd door een aannemer
 • dak- en zoldervloerisolatie mogen uitgevoerd worden door een doe-het-zelver
 • werken dienen te voldoen aan de opgelegde technische voorwaarden - meer info hierover kan je terugvinden in het reglement
 • de woning dient als hoofdverblijfplaats
 • je bent eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder-bewoner
 • zowel een bestaande als een nieuwbouwwoning komen in aanmerking:
  • bestaande woning - woning die minimaal 5 jaar in gebruik is na de start van de werken
  • nieuwbouw woning - woning is nog geen 5 jaar in gebruik na de start van de werken - E-peil van ten hoogste of gelijk aan E30
 • de terugbetaling gebeurt via domiciliëring

Welke werken?

 1. dak- of zoldervloerisolatie;
 2. muurisolatie: buitenmuur – of spouwmuurisolatie;
 3. vloerisolatie;
 4. een zuinige verwarmingsinstallatie;
 5. hoogrendementsbeglazing, ramen, deuren en poorten;
 6. een zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
 7. zonnepanelen;
 8. luchtdichting en blowerdoortest;
 9. een energiezuinig ventilatiesysteem;
 10. relighting of relamping;
 11. energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor aanvragers die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoren)
 12. een energieaudit
 13. Energieopslagtechnieken en beheersystemen

Meer info kun je terugvinden in het reglement (onderaan de pagina)

Terug naar boven

Procedure

De Energielening wordt voor de werken aangevraagd aan de hand van een aanvraagformulier.

De medewerker van het loket huisvesting controleert jouw dossier enkel op volledigheid. Hij bezorgt jouw dossier aan de dossierbehandelaar.

De dossierbehandelaar kijkt jouw dossier inhoudelijk na en voert twee controles uit:

 • Technische controle

Bij de technische controle kijkt de dossierbehandelaar na of de werken opgesomd in jouw offerte aan de opgelegde technische voorwaarden voldoen.

 • Financiële controle

Bij de financiële controle wordt jouw terugbetalingscapaciteit nagegaan.
Na goedkeuring van jouw kredietaanvraagdossier door de kredietcommissie, ontvang je een uitnodiging voor de ondertekening van je leningscontract.

Tussen de officiële openingsdatum en de ondertekening van jouw leningscontract zitten maximaal 90 werkdagen. Echter, 90% van de aanvragen behandelen we binnen de 45 werkdagen.

Terug naar boven

Meebrengen

Wat hebben we nodig:

 • identiteitskaart(en) van de aanvrager(s);
 • kopie van de prijsofferte waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is of ondertekende offerte ter bevestiging van de bestelling;
 • bewijs van inkomen van de aanvrager(s) van de laatste 3 maanden (6 maanden bij interimcontract) vb. loonfiches, rekeninguittreksel bank ...;
 • aanslagbiljet personenbelasting van de aanvrager(s): inkomen 3 jaar voor de aanvraag vb. aanvraag Energielening 2019 - aanslagbiljet personenbelasting inkomen 2016, aanslagjaar 2017;
 • recente eindafrekening elektriciteit (met bijlagen omtrent het verbruik).

Verwarming:

 • recente eindafrekening aardgas;
 • laatste facturen (periode 12 maanden) voor stookolie, hout, propaan ... .

Bij een renteloze lening:

 • aanvraag energiescan (of rapport energiescan al uitgevoerd): navragen bij de dienst Wonen Stadsregio Turnhout;
 • volgende attesten enkel indien van toepassing:
  • attest schuldbemiddeling;
  • attest OCMW - begeleiding;
  • attest ziekteverzekering - klevertje mutualiteit.

Bijlagen voor verhuurders en huurders:

 • huurovereenkomst;
 • onderhandse overeenkomst tussen verhuurder en Stadsregio Turnhout;
 • toestemming huurder/verhuurder om werken uit te voeren.

Bijlage voor nieuwbouw - woning minder dan 5 jaar in gebruik bij de start van de werken:

 • kopie startverklaring EPB met vermelding van het E-peil.

Niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen:

 • zie aanvraagformulier energielening rechtspersoon (onderaan de pagina)

Terug naar boven

Bedrag

Goedkope lening (1%):

 • minimum te ontlenen bedrag 1.250 euro;
 • maximum bedrag 15.000 euro.

Renteloze lening (0 %):

 • minimum leenbedrag 1.250 euro (uitgez. bij huishoudtoestellen, dan mag het bedrag lager zijn);
 • maximum leenbedrag 15.000 euro.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Voorwaarden voor een renteloze lening (0 %)

 • De aanvrager(s) of zijn/haar huurder(s) is gerechtigde voor een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkering (klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1). Indien van toepassing klevertje toevoegen bij de aanvraag.
 • Het jaarlijkse bruto gezinsinkomen van de aanvrager(s) of zijn/haar huurder(s) van 3 jaar voor de aanvraag bedraagt, volgens het aanslagbiljet 2017 (inkomsten 2016) niet meer dan 18.363,39 euro te verhogen met 3.399,56 euro per persoon ten laste.
 • De aanvrager(s) of zijn/haar huurder(s) doet beroep op schuldbemiddeling en is niet in de mogelijkheid om de energiefactuur te betalen.
 • beschermde afnemers
 • gezinnen met een gezamenlijk bruto belastbaar inkomen van 31.340 euro, volgens het aanslagbiljet 2017 (inkomsten 2016), vermeerderd worden met 1.630 euro per persoon ten laste.

Wanneer je zelf of jouw huurder aan één van deze voorwaarden voldoet dan kom je in aanmerking voor een renteloze Energielening.

 

In dat geval dien je akkoord te gaan met volgende voorwaarden:

 • Je gaat akkoord met een gratis maar verplichte energiescan van jouw woning. Het rapport van deze energiescan zal deel uit maken van het kredietdossier.
 • Je gaat akkoord dat Stadsregio Turnhout het dossier met alle noodzakelijke bijlagen doorgeeft aan het OCMW van jouw gemeente om advies in te winnen.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van gratis extra begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit het opvragen van offertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen en controleren van de werken, het aanvragen van premies ... .

Indien je hier gebruik van wenst te maken kan je dit ook aanduiden op het aanvraagformulier.

Terug naar boven

Regelgeving

Meer informatie over de energielening kan je terugvinden op de website van het Vlaams EnergieAgentschap (VEA).

 

let wel, geld lenen kost ook geld!

Terug naar boven