top of page

DUURZAME ENERGIE

De klimaatopwarming is één van de grootste uitdagingen in de mensleijke geschiedenis. Wereldwijde actie is nodig om die trend te keren. En Vlaanderen kan hierbij niet achterblijven.

- Vlaamse klimaatresolutie

Specifiek voor onze stadsregio is er de jongste jaren een nieuwe dynamiek rond warmte gegroeid naar aanleiding van de beslissing van Janssen Pharmaceutica om een geothermische centrale te bouwen op haar site in Beerse. Om het pad te effenen voor de uitrol van warmtenetten in de stadsregio is er op lokaal vlak een structurele omschakeling nodig van fossiele verwarming/koeling  van gebouwen naar het gebruik van hernieuwbare energievormen. Daarbij ligt de focus op de realisatie van locatiegebonden collectieve systemen die – op termijn – koppelbaar zijn met een geothermische bron. Op plaatsen waar dit niet haalbaar is, moet de transitie met andere duurzame energiebronnen ingevuld worden.

 

Concreet maken we dus werk van een warmtezoneringsplan dat voor elke zone binnen de bebouwde ruimte aangeeft op welke manier de transitie moet gebeuren. Zo’n warmteplanning is een visie van de lokale besturen die in detail weergeeft welke energietechnieken (netwerk en/of bron) de voorkeur hebben in een bepaalde straat/wijk. 

 

De vier besturen van Stadsregio Turnhout slaan de handen in elkaar om samen deze complexe uitdaging aan te gaan.

american-public-power-association-419672

Verdere vragen?

bottom of page